بنیاد ابن سینا 

اخبار

بنیاد ابن سینا در آستانه چهلمین روز درگذشت فقیه و فیلسوف برجسته ایت الله مصباح یزدی و بیناری تحت عنوان جریان شناسی و تبیین اندیشه های عرفانی آیت الله مصباح برگزار نمود.در این نشست مجازی…
جلد دوم کتاب تاریخ ادبیات فارسی منتشرشد. این اثر با حمایت بنیاد ابن سینا و مشارکت میر بیزنس بانک مسکو و انستیتو آسیا- آفریقای دانشگاه دولتی مسکو توسط انتشارات صدرا چاپ و منتشر گردیده است.…
کتاب "داستانهای مثنوی معنوی مولوی "با حمایت بنیاد ابن سینا و مرکز فرهنگی خیام مسکو توسط انتشارات صدرا منتشر گردید . این اثر شامل ۲۴ داستان بر اساس داستانهای مثنوی به انتخاب و گزینش حسین…
بنیاد ابن سینا در آستانه چهلمین روز درگذشت فقیه و فیلسوف برجسته علامه مصباح یزدی، وبیناری تحت عنوان" جریان شناسی و تبیین اندیشه های عرفانی آیت الله مصباح یزدی" ،برگزار می کند .در این نشست…
( منتخب مقالات شرکت کنندگان در سری سمینارهای علمی "بازحوانی اندیشه های ساگادیف" (۲۰۰۹-۲۰۱۸) کتاب "گذشته و حال فلسفه اسلامی" شامل منتخب مقالات شرکت کنندگان در سری سمینارهای علمی "بازحوانی اندیشه های ساگادیف" چاپ و…
کتاب برهان الذاکرین با حمایت بنیاد ابن سینا و در قالب طرح پژوهشی دانشگاه اروپایی سن پتر بورگ و با مشارکت کتابخانه دانشگاه دولتی کازان منتشر گردیده است. اثر فوق تالیف عبدالوهاب اسپیجابی از علمای…
فیلم نقطه به کارگردانی امیر ولی نژاد که با حمایت بنیاد ابن سینا مسکو ساخته شده و به بررسی هنر خوشنویسی اسلامی می پردازد،به فینال جشنواره فیلم روسیه تحت عنوان Ловровая ветвьراه یافت. امسال ششصد…
کتاب درسی “تاریخ فلسفه اسلامی” تحت عنوان،” تاریخ فلسفه عرب ها و مسلمانان” منتشر گردید. این کتاب با حمایت بنیاد ابن سینا و با مشارکت انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه توسط انتشارات صدرا چاپ و…

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015