بنیاد ابن سینا 

رویداد ها

جلد دوم کتاب تاریخ ادبیات فارسی منتشرشد. این اثر با حمایت بنیاد ابن سینا و مشارکت میر بیزنس بانک مسکو و انستیتو آسیا- آفریقای دانشگاه دولتی مسکو توسط انتشارات صدرا چاپ و منتشر گردیده است.…
کتاب "داستانهای مثنوی معنوی مولوی "با حمایت بنیاد ابن سینا و مرکز فرهنگی خیام مسکو توسط انتشارات صدرا منتشر گردید . این اثر شامل ۲۴ داستان بر اساس داستانهای مثنوی به انتخاب و گزینش حسین…
( منتخب مقالات شرکت کنندگان در سری سمینارهای علمی "بازحوانی اندیشه های ساگادیف" (۲۰۰۹-۲۰۱۸) کتاب "گذشته و حال فلسفه اسلامی" شامل منتخب مقالات شرکت کنندگان در سری سمینارهای علمی "بازحوانی اندیشه های ساگادیف" چاپ و…
کتاب برهان الذاکرین با حمایت بنیاد ابن سینا و در قالب طرح پژوهشی دانشگاه اروپایی سن پتر بورگ و با مشارکت کتابخانه دانشگاه دولتی کازان منتشر گردیده است. اثر فوق تالیف عبدالوهاب اسپیجابی از علمای…
فیلم نقطه به کارگردانی امیر ولی نژاد که با حمایت بنیاد ابن سینا مسکو ساخته شده و به بررسی هنر خوشنویسی اسلامی می پردازد،به فینال جشنواره فیلم روسیه تحت عنوان Ловровая ветвьراه یافت. امسال ششصد…
کتاب درسی “تاریخ فلسفه اسلامی” تحت عنوان،” تاریخ فلسفه عرب ها و مسلمانان” منتشر گردید. این کتاب با حمایت بنیاد ابن سینا و با مشارکت انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه توسط انتشارات صدرا چاپ و…
اولین جلسه از سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه، با موضوع “آشنایی با عرفان اسلامی” شنبه ۱ آذر ماه1399 (بیست و یکم نوامبر 2020 ) با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و با همکاری اداره تعاملات…
بنیاد ابن سینا با هدف معرفی و گسترش فرهنگ اسلامی و ایرانی تا کنون ده جلد از داستانهای شاهنامه تالیف" محمد رضا یوسفی "را ترجمه و منتشر نموده است.این سری، داستانهایی از شاهنامه فردوسی را…

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015