بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

کارنامه نشر بنیاد در 2017

1396 دی 19

کارنامه نشر بنیاد مطالعات اسلامی روسیه در سال گذشته 2017 میلادی، 65 عنوان اثر است. این آثار در موضوعات و سری‌ها گوناگون منتشر شده است. 58 عنوان از این آثار توسط مؤسسه انتشاراتی صدرا منتشر شده است و هفت عنوان نیز با همکاری انتشارات معتبر دیگر منتشر شده است. 8 عنوان از این آثار، تجدید چاپ بوده است. در کل تاکنون 243 عنوان اثر در 284 نوبت نشر از سوی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه منتشر گردیده است.

نشر ترجمه روسی قرآن کریم با همکاری انتشارات بزرگ ACT  (دو نشر در قطع معمولی و کوچک)، انتشارات 6 جلد از سری اهل بیت (ع) به قلم حجت الاسلام حسین سیدی با همکاری مرکز اسلامی کوثر ـ مسکو، انتشار آثاری در سری «اقتصاد و حقوق» و «اندیشه فلسفی جهان اسلام»، «اسلام‌شناسی و شرق‌شناسی» و «مسائل معاصر دنیای اسلام» در سال جاری انجام پذیرفته است.

قابل ذکر است که در سال 1395، 50 اثر جدید از سوی بنیاد منتشر شده بود که 18 اثر تألیفی، 17 اثر ترجمه‌ای از فارسی و انگلیسی و 15 عنوان کتاب کودک و 6 اثر تجدید چاپی بود.

آخرین ویرایش در 1396 دی 19