بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

فراخوان مقالات با موضوع «بررسی تحولات تشیع معاصر»

1397 تیر 12

نشریه «مذهب و تاریخ در شرق» وابسته به انستیتو شرقشناسی آکادمی علوم روسیه از بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا درخواست همکاری در زمینه تهیه، ترجمه و نشر مقالاتی در موضوع تحولات تشیع در دنیای معاصر نمودهاند. در نظر است که در این مقالات تشیع در قرن بیستم و بیست و یکم، و به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران مورد بازبینی فکری، اجتماعی و سیاسی قرار گیرد و تحول و تطور در ساحتهای مختلف آن بررسی گردد.

مقالات بایستی به دور از رویکرد تبلیغی و با نگاهی علمی و واقعگرایانه و پژوهشی نگارش یابد. مقالات پس از دریافت، ارزیابی شده و توسط بنیاد مطالعات اسلامی روسیه ترجمه خواهد شد. برخی موضوعات پیشنهادی به قرار ذیل است:

·        تحولات تشیع در قرن بیستم به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران؛

·        نگاه شیعیان ایرانی به مذاهب اسلامی و ادیان دیگر چگونه است؟

·        آیا سیستم حکومتی ایران ساختاری تئوکراتیک دارد یا نه؟ اگر نه چه نوع حکومتی است؟

·        آیا میتوان درباره چیزی با عنوان هلال شیعی صحبت کرد؟

·        تلاقیها و تفاوتهای آموزهای تشیع ایرانی با دیگر فرق مانند اسماعیلیها، زیدیها، علویها و غیره چیست؟

امید است که با همکاری مراکز و پژوهشگران ایرانی، بتوان بخشی را در هر شماره این نشریه به مطالعات شرق شیعی اختصاص داد و پژوهشهای ایرانی در دسترس علاقه مندان روس قرار گیرد.

لطفا مقالات پیشنهادی را به پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید.

islamfond@gmail.com

این نشریه به زبان روسی انتشار مییابد و چکیده انگلیسی مقالات در آخر هر شماره آمده است. برخی نسخههای این نشریه را میتوانید از صفحه رسمی آن دانلود و ملاحظه بفرمایید. این نشریه تقریبا دو شماره در سال منتشر میگردد و فعلا دارای درجهبندی علمی خاصی نیست.

 

بنیاد ابن سینا ـ مسکو

صفحه روسی نشریه در سایت انستیتو شرقشناسی: http://religion.ivran.ru/

صفحه معرفی نشریه به زبان انگلیسی: http://religion.ivran.ru/about

آخرین ویرایش در 1397 آبان 16

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015