بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

فراخوان مقاله: تحولات ایران معاصر

1397 مهر 26

فراخوان مقاله ایران معاصر

به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران

 

سیر تحولات ایران معاصر با تأکید بر دوره پس از انقلاب اسلامی ایران

موضوعات پیشنهادی:

·        سیر تحول اندیشه سیاسی در ایران پس از انقلاب

·        سیر تحولات اجتماعی در ایران پس از انقلاب

·        وضعیت اجتماعی زنان در ایران بر اساس شاخص‌های توسعه

·        سطح آموزشی و پژوهشی مراکز علمی ایران

·        جایگاه ژئوپلتیک ایران در منطقه

·        تحلیل علمی و آماری دستاوردهای انقلاب

 

این مجموعه مقالات با همکاری انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، از سوی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه به زبان روسی ترجمه و منتشر خواهد گردید.

محققان و پژوهشگران حوزه مطالعات انقلاب اسلامی و ایران معاصر، می‌توانند آثار خود را تا نیمه آبان‌ماه 1397 به آدرس ایمیل ذیل ارسال فرمایند.

Islamfond@gmail.com

آخرین ویرایش در 1397 آذر 29