بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

دو اثر بنیاد در تاپ لیست نانفیکشن

1397 آذر 15

سال جاری دو عنوان از آثار بنیاد به عنوان آثار برگزیده سال 2018 در تاپ‌لیست نمایشگاه نانفیکشن قرار گرفت.

اقتصاد اسلامی در تاپ‌لیست بزرگسالان

کتاب اقتصاد اسلامی (مجموعه مقالات) تألیف جمعی از پژوهشگران ایرانی، در تاپ لیست آثار بزرگسالان قرار گرفت. این کتاب شامل یازده مقاله با موضوع اقتصاد اسلامی است که توسط پژوهشگران ایرانی آقایان منذر کهف، سید حسین میرمعزّی، مهدی بنا رضوی، سید محمدرضا امیری تهرانی، سید احمد موثقی، حسین عیوضلو، رضا اکبریان، حمید رفیعی، یدالله دادگر و سید احسان خاندوزی نگاشته شده است. بخش اول این کتاب به بررسی اقتصاد اسلامی پرداخته و بخش دوم آن توصیف نظام مالی اسلامی است.

چولپان حمیداوا، واسیلی ودووین، بوریس نوریک و جاوید میرزایف مترجمان این اثر هستند. ویراستار علمی نیز سویتلانا بابنکوا از پژوهشگران انستیتو شرق‌شناسی مسکو است. ترجمه روسی کتاب اقتصاد اسلامی از سوی انتشارات صدرا در 382 صفحه منتشر شده است.

 

مرد صلح در تاپ‌لیست ادبیات کودک

مرد صلح، جلد هفتم از سری شاهنامه برای کودکان اثر محمدرضا یوسفی نیز در تاپ‌لیست ادبیات کودکان قرار گرفت. گفتنی است که پیشتر دیپلم بهترین کتاب سال کودک 2016، از سوی انجمن ناشران روسیه به این سری تعلق گرفته بود.

آخرین ویرایش در 1397 آذر 29