بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

چاپ و انتشار کتاب در آمدی بر خوشنویسی ایرانی

1398 شهریور 20

 

کتاب در آمدی بر خوشنویسی ایرانی تالیف حمید رضا قلیچ خانی با حمایت بنیاد ابن سینا و همکاری انستیتو شرق شناسی آکادمی علوم روسیه توسط انتشارات صدرا چاپ و منتشر گردید.

اثر فوق به عنوان کتابی مرجع در پنج فصل ذیل به بررسی هنر خوشنویسی و ظهور و تکامل آن در ایران می پردازد.

 

فصل اول : زبان و خط در ایران

فصل دوم : خوشنویسی در ایران

فصل سوم :آموزش خوشنویسی

فصل چهارم :شعر و خوشنویسی

فصل پنجم :رساله های آموزش خوشنویسی

نویسنده پس از ذکر گفتاری مختصر در باره خط ،به زبان و خطهای رایج در عصر اشکانیان و ساسانیان می پردازد.

ایشان در ادامه فهرست کاملی از هنرمندان عرصه خوشنویسی ارائه می نماید که حاصل یادداشتهای خلاصه شده وی طی پانزده سال است. در پایان هر فصل آلبومی از انواع خطها به عنوان نمونه ارائه شده است .از نکات برجسته این اثر می توان به تصاویر رنگی از نمونه خط هایی اشاره کرد که بسیاری از آنها برای نخستین بار منتشر می شوند .

کتاب در آمدی بر خوشنویسی ایرانی، سومین اثر از سری وحدت حسن محسوب می شود. "مجموعه مقالات وحدت حسن" و "مجموعه مقالات موسیقی در دنیای اسلام؛ سنت ایران" دو اثری هستند که سابق از این سری منتشر گردیده اند.

بنیاد ابن سینا با هدف معرفی هنر اسلامی به جامعه علمی و دانشگاهی روسیه و همچنین مخاطبان و علاقمندان این سری را منتشر کرده و در آینده نیز آثاری را منتشر خواهد نمود.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015