بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

چاپ و انتشار کتاب دومین مهاجرت مسلمانان به مسکو و بررسی سابقه آن

1398 شهریور 20

کتاب دومین مهاجرت مسلمانان به مسکو تالیف دکتر دمیر خیر الدین از اساتید برجسته علوم اسلامی می باشد.

کتاب مذکور اثری منحصر به فرد از لحاظ تاریخی و مردم شناسی محسوب می شود چرا که مستند به اسنادی است که برای اولین بار از آرشیو تاریخ مسکو ،سن پتر بورگ و اوفا منتشر می شوند و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مرجعی برای شرق شناسان و اسلام شناسان به شمار می رود.

 اثر فوق با ذکر تاریخچه ای از پیدایش اسلام در سرزمین روسیه ، به بیان معماری ها ،مساجد، کتیبه ها و بناهای متعلق به مسلمانان پرداخته و به دنبال آن است تا خط مهاجرت و نقل مکان مسلمانان به مسکو را ترسیم نموده و تعامل جامعه روس و مسلمان را مورد بررسی قرار دهد.

اثر مذکور با حمایت بنیاد ابن سینا و شورای مفتیات روسیه، و همکاری انستیتو اسلامی مسکو  توسط انتشارات صدرا چاپ و منتشر گردیده است.

 

گفتنی است بنیاد ابن سینا همکاری های نزدیکی در زمینه های مختلف با شورای مفتیات روسیه و انستیتو اسلامی مسکو داشته و در صدد گسترش آن می باشد؛ چاپ و انتشار آثار مشترک ، برگزاری همایشها و نمایشگاههای مختلف از مواردی است که می توان به آنها اشاره نمود.

 

آخرین ویرایش در 1398 آذر 01

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015