بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

چاپ و انتشار کتاب دومین مهاجرت مسلمانان به مسکو و بررسی سابقه آن

1398 شهریور 20

کتاب دومین مهاجرت مسلمانان به مسکو تالیف دکتر دمیر محی الدین معاون مفتی روسیه و رئیس انستیتو اسلامی مسکو می باشد.

کتاب مذکور اثری منحصر به فرد از لحاظ تاریخی و مردم شناسی محسوب می شود چرا که مستند به اسنادی است که برای اولین بار از آرشیو تاریخ مسکو ،سن پتر بورگ و اوفا منتشر می شوند و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مرجعی برای شرق شناسان و اسلام شناسان به شمار می رود.

 اثر فوق با ذکر تاریخچه ای از پیدایش اسلام در سرزمین روسیه ، به بیان معماری ها ،مساجد، کتیبه ها و بناهای متعلق به مسلمانان پرداخته و به دنبال آن است تا خط مهاجرت و نقل مکان مسلمانان به مسکو را ترسیم نموده و تعامل جامعه روس و مسلمان را مورد بررسی قرار دهد.

اثر مذکور با حمایت بنیاد ابن سینا و شورای مفتیات روسیه، و همکاری انستیتو اسلامی مسکو  توسط انتشارات صدرا چاپ و منتشر گردیده است.

 

گفتنی است بنیاد ابن سینا همکاری های نزدیکی در زمینه های مختلف با شورای مفتیات روسیه و انستیتو اسلامی مسکو داشته و در صدد گسترش آن می باشد؛ چاپ و انتشار آثار مشترک ، برگزاری همایشها و نمایشگاههای مختلف از مواردی است که می توان به آنها اشاره نمود.

 

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015