بنیاد ابن سینا 

انتشار کتاب” فلسفه موسیقی،تئوری و عمل( مقام در موسیقی)

1398 آذر 08

 

بنیاد ابن سینا با هدف معرفی فلسفه و هنر اسلامی به عنوان یکی از مظاهر تمدن اسلامی و ارتباط تنگاتنگ آن با معنویت و فرهنگ اسلامی ،اقدام به انتشار کتاب" فلسفه موسیقی" نموده است.هنر اسلامی به عنوان یکی از دستاوردهای با شکوه و ارزشمند بشر محسوب می شود.خانم دکتر شامیلی نویسنده این کتاب بر آن بوده ضمن بیان تاریخچه مختصری از هنر موسیقی در اسلام، از منظر فلسفی نگاهی نو و تازه به این مساله داشته و به بررسی  ابعاد مختلف آن بپردازد. ایشان با اشاره به  مقامات موسیقی و مقایسه  کاربرد امروزی و گذشته آن، مساله را مورد کنکاش قرار داده  و در نهایت به بررسی فلسفه موسیقی اسلامی می پردازد. برخی از فلاسفه اسلامی به طرح مباحثی تحت عنوان فلسفه هنر پرداخته­ و تعاریف و دیدگاههای مخصوصی درباره زیبایی دارند،آنها بر این باورند که زیبایی های موجود در این عالم جلوه های ناقص و ناپایداری از زیبایی مطلق که حق تعالی باشد به شمار می آیند‌. برخی از حکما و فلاسفه نیز منشا هنر را برخی از اسما الهی دانسته اند و به تبیین مبانی آن می پردازند. نویسنده در ادامه به بررسی رساله ای از فخر رازی و محمد نیشابوری در زمینه فلسفه موسیقی می پردازد.

اثر فوق با همکاری انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه و انستیتو دولتی مطالعات هنر وزارت فرهنگ روسیه،توسط انتشارات صدرا در سری تفکر فلسفی جهان اسلام چاپ و منتشر شده است.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015