بنیاد ابن سینا 

چاپ و انتشار کتاب "دنیایی از معنا در چند کلمه"

1398 آذر 08

 

 بنیاد ابن سینا با همکاری انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه ،کتاب "دنیایی از معنا در چند کلمه" را منتشر نمود. اثر فوق که به قلم دکتر آندره لوکاشوف نگاشته شده به بررسی اندیشه ها و افکار شیخ محمود شبستری می­پردازد. نویسنده ضمن بیان نظریات و آرا این متفکر مسلمان،خواننده را با دنیای عرفان اسلامی آشنا می سازد.لوکاشوف در ادامه مباحثی از گلشن راز شبستری نقل نموده و مفاهیم بلند و ناب عرفان اسلامی را برای مخاطب تبیین می نماید.«گلشن راز»، یکی از ارزنده‌ترین و دل پذیرترین منظومه‌های عرفانی است که مسائل مختلف مربوط به فکر، نفس، معرفت، وحدت و کثرت عوالم، اطوار وجود، سیر و سلوک، قرب و بعد و سیر در انفس را با نهایت دقت و ایجاز تفسیر کرده است .ناظر علمی  اثرمذکور پروفسور اسمیرنوف رییس انستیتو فلسفه اکادمی علوم روسیه می باشد و  در سری تفکر فلسفی جهان اسلام منتشر شده است.

بنیاد ابن سینا با هدف معرفی عرفان و فلسفه اسلامی و آشنایی مخاطبان روس با  متفکران مسلمان تا کنون آثار متعددی چاپ و منتشر نموده که از آن جمله می توان به کتاب" شهید مطهری متفکری تاثیر گذار" ،"بازسازی اندیشه اسلامی" اثر علامه اقبال لاهوری،"قسطاس المستقیم "غزالی،"حکمت عبادات" آیت الله جوادی آملی و ...اشاره نمود.

کتاب مذکور توسط انتشارات صدرای مسکو در ۳۲۰ صفحه منتشر گردیده است.

آخرین ویرایش در 1398 دی 20

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015