بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

چاپ و انتشار کتاب "جستاری در نظریه های زبان فارسی" (جلد اول)

1398 بهمن 10

جلد اول کتاب" جستاری در نظریه های زبان فارسی" اثر پروفسور ایوانوف رئیس کرسی زبان فارسی انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو، توسط انتشارات صدرای مسکو چاپ و منتشر شد.

اثر مذکور، ضمن ارائه تاریخچه ای از زبان و ادبیات فارسی به بررسی ساختار زبانهای ایرانی می پردازد.مباحث دستور زبانی،تلفظ و چینش ساختاری زبان فارسی در طول تاریخ، از موضوعاتی است که این اثر به خوبی به آن پرداخته است. آنالیز و تحلیل در قالب مثال و ارائه مصداق از جمله نکاتی است که نویسنده به آن توجه کافی داشته و در مقام تطبیق نیز به نیکویی آن را متذکر ساخته است.

کتاب فوق با همکاری انستیتو آسیا آفریقایی دانشگاه دولتی مسکو به چاپ رسیده و به عنوان محتوای درسی در این دانشگاه تدریس خواهد شد.

زبان فارسی به عنوان یکی از دریچه های آشنایی  شرق شناسان و اسلام شناسان با منابع غنی فرهنگ اسلام  به شمار می رود و آشنایی با این منابع باعث شده است اهتمام جدی در این بخش از سوی بنیاد ابن سینا در دستور کار قرار گیرد.

پیشتر نیز در همین راستا بنیاد ابن سینا، دو اثر در زمینه آموزش زبان فارسی، از این نویسنده منتشر نموده و در آینده نیز جلد دوم جستاری در نظریه های زبان فارسی را منتشر خواهد نمود.

آخرین ویرایش در 1398 بهمن 10

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015