بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

چاپ و انتشار کتاب "مصر ؛از جمال عبدالناصر تا کنون"

1399 تیر 27

 

 کتاب "مصر ؛از جمال عبدالناصر تا کنون" از سری" دنیای اسلام و پیش از اسلام؛ تاریخ و سیاست" می باشد .اثر مذکور با حمایت بنیاد ابن سینا و همکاری انستیتو آسیا - آفریقایی دانشگاه دولتی مسکو( لامانوسوف)،  توسط انتشارات صدرا چاپ و منتشر شده است.

اثر فوق، به تاریخ معاصر مصر و تحولات آن می پردازد،شکل گیری اسلام سیاسی در مصر و  نقش اسلام و گروههای اسلامی در وقایع اخیر و بهار عربی از جمله بخشهایی است که این کتاب آن را به خوبی روایت می کند .

اثر مذکور تالیف "پروفسور ماریا فئودرونا ویداسوا" استاد و پژوهشگر ارشد انستیتو آسیا - آفریقایی دانشگاه دولتی مسکو و انستیتو شرق شناسی می باشد. از سری" دنیای اسلام و پیش از اسلام؛ تاریخ و سیاست" تا کنون آثاری نظیر "لیبی کشور ۴۰ قبیله کجا می رود؟(تالیف پروفسور ویداسوا) ،"بیت الحکمه"( تالیف استاد سیاهپوش)، "فضاها و اندیشه ها" (اثر مشترک جمعی از پژوهشگران روس) و " تونس مسیر قرن بیست و یک"( تالیف پروفسور ویداسوا) الجزایر بر سر سه راهی (تالیف پروفسور ویداسوا و  و ولادیمیر آرلوف )" مجموعه مقالات ایران در شرایط ژئوپولتیکی جدید"(پژوهشگران ایرانی و روس ) و.... چاپ و منتشر شده است و در آینده آثاری دیگر نیز منتشر خواهد شد.

این اثر برای شرق‌شناسان،پژوهشگران علوم سیاسی ، محققان در زمینه سیاست در اسلام ،مورخان و علاقمندان به تاریخ کشورهای اسلامی تألیف شده است. گفتنی است سری "دنیای اسلام و پیش از اسلام :تاریخ و سیاست " با هدف ارائه پژوهشهای ایرانی و روسی در موضوع تاریخ اسلام از گذشته تا حال در نظر گرفته شده است.  در این سری از یک سو  تحولات سیاسی و سیاست در اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر به تاریخ تمدنی مسلمانان پرداخته شده است.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015