بنیاد ابن سینا 

چاپ و انتشار کتاب "سودابه و سیاوش" از سری ده جلدی شاهنامه

1399 مهر 22

بنیاد ابن سینا با هدف معرفی و گسترش فرهنگ اسلامی و ایرانی تا کنون ده جلد از داستانهای شاهنامه تالیف" محمد رضا یوسفی "را ترجمه و منتشر نموده است.این سری، داستانهایی از شاهنامه فردوسی را با زبانی کودکانه و تصاویری جذاب روایت می کند.

"رستم و سهراب"، "اولین پادشاه جهان"،"اسب های رام نشدنی"،"روزانه دختر گندم"،"نخستین نوروز جهان" ،"سلم و تور و ایرج" ،"مردی برای صلح"و "مادران رستم "نه جلدی هستند که از این سری در گذشته منتشر شده اند و  اکنون" سودابه و سیاوش" آخرین جلد از این سری منتشر گردید.

"جاوید میرزایف"  ترجمه و خانم" لیلا لاهوتی"  ویرایش علمی آن را بر عهده داشته اند.لازم به ذکر است سری شاهنامه با استقبال خوب مخاطبان روس مواجه شده است.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015