بنیاد ابن سینا 

چاپ و انتشار ویراست جدید کتاب "تاریخ فلسفه عرب ها و مسلمانان"

1399 آذر 12

کتاب درسی تاریخ فلسفه اسلامی تحت عنوان، تاریخ فلسفه عرب ها و مسلمانان منتشر گردید.

این کتاب با حمایت بنیاد ابن سینا و با مشارکت انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه توسط انتشارات صدرا چاپ و منتشر گردیده است. اثر فوق نسخه ویرایش شده و تکمیل شده مجموعه دو جلدی تاریخ فلسفه اسلامی است که در سال ۲۰۱۳ توسط بنیاد ابن سینا منتشر گردید .

این کتاب به شکل گیری فلسفه و کلام در بین مسلمانان پرداخته و مکاتب فلسفی و کلامی  مختلف را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین در این اثر به جریاناتی مانند اسماعیلیه و تصوف و اندیشه های اشخاصی نظیر ابن خلدون ،شیخ اشراق ،ابن سینا و فلاسفه عصر صفوی به صورت مفصل پرداخته شده است.

در ویراست جدید این اثر مطالب زیر اضافه شده اند:

زندگی و دیدگاههای فلسفی ناصر خسرو

فلسفه ایران در قرن یازده تا پانزدهم هجری

دیدگاههای فلسفی سنایی

دفتر چهارم جلال الدین رومی

●مطالبی از حق الیقین محمود شبستری

تفسیر رباعیات عبدالرحمان جامی

و مباحث فلسفی قرآن و سنت و آموزه های کلامی استخراج شده از آن ها

اثر مذکور به همت مجموعه ای از اساتید برجسته و صاحب نام روس و زیر نظر اکادمیسین اسمیرنوف رییس انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه در سری اندیشه فلسفی جهان اسلام تالیف گردیده است.

 

این اثر برای دانش جویان رشته فلسفه اسلامی و اسلام شناسان و علاقمندان بسیار مفید و قابل استفاده است.

 

آخرین ویرایش در 1399 آذر 12

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015