بنیاد ابن سینا 

چاپ و انتشار کتاب برهان الذاکرین اسپیجابی

1399 آذر 13

کتاب برهان الذاکرین با حمایت بنیاد ابن سینا و در قالب طرح پژوهشی دانشگاه اروپایی سن پتر بورگ و با مشارکت کتابخانه دانشگاه دولتی کازان منتشر گردیده است.

اثر فوق تالیف عبدالوهاب اسپیجابی از علمای روسیه در  قرن هفدهم می باشد .اسپیجابی از مبلغان دینی در روسیه به شمار می رود .او در بخارا تحصیل نمود و در توبولسک منطقه ای در سیبری ساکن شد. وی این اثر را به زبان فارسی با بخشهایی به زبان عربی تالیف نموده است.

برهان الذاکرین با ذکر حدیث" کنت کنزا مخفیا "و شرح و تفسیر آن آغاز می شود و سپس اسپیجابی به تفصیل به بیان عوالم مختلف پرداخته و سپس بحث ذکر را از منظر قرآن و روایات مورد بررسی قرار می دهد .

ایشان در فصول بعدی اقوال عرفا و شیوخ تصوف را نیز در این باره متذکر می شود .رساله قدسیه نیز بخش پایانی کتاب است که حاوی نکاتی ارزنده در باب ذکر و سماع می باشد.

دکتر نیکی تن کو و  دکتر بوستانوف کار ترجمه و تحقیق این اثر را برعهده داشته اند .

 

برهان الذاکرین در سری " اسلام: کلاسیک و معاصر" و با هدف آشنایی محققان با تاریخ مسلمانان در روسیه و میراث علمی آنان منتشر گردیده است. از این سری تا کنون ده اثر با حمایت بنیاد ابن سینا به چاپ رسیده است.

آخرین ویرایش در 1399 آذر 13

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015