بنیاد ابن سینا 

چاپ و انتشار "کتاب داستانهایی بر اساس مثنوی معنوی "

1399 بهمن 10

 

کتاب "داستانهای مثنوی معنوی مولوی  "با حمایت بنیاد ابن سینا و مرکز فرهنگی خیام مسکو توسط انتشارات صدرا منتشر گردید .

این اثر شامل ۲۴ داستان بر اساس داستانهای مثنوی به انتخاب و گزینش حسین فتحی می باشد. دکتر چالیس اوا ،دکتر لیلا لاهوتی و پروفسور پریگارینا ترجمه این اثر  را بر عهده داشته اند.

کتاب مذکور اولین اثر از سری داستانهای پارسی می باشد که با هدف آشنایی مخاطبان روس با عرفان،فرهنگ و ادب پارسی منتشر شده است.

بنیاد ابن سینا تا کنون آثار بسیاری با موضوع زبان و ادب پارسی نظیر "تاریخ ادبیات ایران تالیف دکتر رییسنر"،"جستارهایی در زبان پارسی تالیف دکتر ایوانوف"،"دنیایی از معنای شبستری تالیف دکتر لوکاشوف"،"ده جلد داستانهای شاهنامه برای کودکان" و سری رمانهای ایرانی چاپ و منتشر نموده است .

آخرین ویرایش در 1399 بهمن 10

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015