بنیاد ابن سینا 

چاپ و انتشار جلد دوم کتاب تاریخ ادبیات فارسی

1399 بهمن 16

 

جلد دوم کتاب تاریخ ادبیات فارسی منتشرشد. این اثر با حمایت بنیاد ابن سینا و مشارکت میر بیزنس بانک مسکو و انستیتو آسیا- آفریقای دانشگاه دولتی مسکو توسط انتشارات صدرا چاپ و منتشر گردیده است.

اثر مذکور نتیجه سالها تحقیق و پژوهش مشترک دکتر مارینا رییسنر و دکتر آننا آرداشنیکوا از اساتید دانشگاه دولتی مسکو МГУ می باشد.

در این جلد به مباحث زیر پرداخته شده است:

_ادبیات ایران پس از حمله مغول

_آثار و سبک ادبی جلال الدین رومی

_آثار و سبک ادبی سعدی

_آثار و سبک ادبی حافظ

ادبیات عرفانی - اخلاقی

_ نو آوری های ادبی امیر خسرو دهلوی

_عبید زاکانی

_اوج سنت کلاسیک

_عبدالرحمن جامی

دوره تحول زبان و ادب فارسی

_محتشم کاشانی

_وحشی بافقی

_هاتف اصفهانی

_ادبیات در قرن هجدهم و ...

همچنین در این اثر آلبومی از تصاویر موجود در آرشیو بنیاد مرجانی مسکو استفاده شده است.

بنیاد ابن سینا با هدف معرفی زبان و فرهنگ فارسی به عنوان منبع شناخت معارف اسلامی تا کنون آثار متعددی چاپ و منتشر نموده که به عنوان مثال می توان به کتاب" آموزش زبان فارسی دکتر ایوانوف"، "جستارهایی در ادب فارسی دکتر ایوانوف"، "آموزش اصطلاحات اقتصادی در زبان فارسی تالیف دکتر پاتاپووا"، "قلمرو زبان فارسی برت فراگنر"، رمان های ایرانی نظیر ناهیدشهریار زمانی" ،"من او رضا امیر خانی" ،"شطرنج با ماشین قیامت حبیب احمد زاده" و ...اشاره کرد .

آخرین ویرایش در 1399 بهمن 16

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015