بنیاد ابن سینا 

چاپ و انتشار کتاب” قهرمانان استالینگراد برگرفته از اشعار شهریار”

1401 ارديبهشت 23

 

با حمایت بنیاد و با همکاری اتحادیه )روسی(فرهنگی و ادبی خیام و اساتید مدرسه عالی اقتصاد مسکو بخشی از اشعار سید محمد حسین تبریزی ملقب به شهریار، شاعر پر آوازه ایرانی به روسی ترجمه گردید.

شهریار اشعاری در توصیف فضای جنگ جهانی دوم و دفاع استالینگراد در مقابل تجاوز آلمان نازی دارد که مورد توجه اساتید دانشگاه های روس قرار گرفته و این بخش از اشعار وی را مقدمه ای برای آشنایی بیشتر روس ها با شخصیت و آثار شهریار دانسته و اقدام به ترجمه آن نموده اند. بنیاد ابن سینا و اتحادیه فرهنگی ادبی خیام و اساتید دانشگاه های روسیه قصد دارند در آینده اشعار شهریار را که حاوی نکات عرفانی و مذهبی بسیاری است به روسی ترجمه نمایند.

ویژگی این اثر، ترجمه منظومی  است که با ظرافت و اشراف دکتر ابرامنکو و ژارکووا از اساتید مدرسه عالی اقتصاد مسکو به روسی انجام شده است.

بنیاد ابن سینا در گذشته نیز با هدف آشنایی مخاطبان روس با شعر و ادب پارسی اشعاری از حافظ ، مولانا و سعدی را به روسی ترجمه و منتشر نموده است.

مجموعه یازده جلدی قصه های شاهنامه فردوسی برای کودکان و رمانهای دفاع مقدس نیز در همین راستا توسط بنیاد ابن سینا ترجمه و منتشر شده است.

آخرین ویرایش در 1401 ارديبهشت 23

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015