بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

کنفرانس بین المللی بزرگداشت موسی جار الله

1397 اسفند 09

بنیاد ابن سینا در کنفرانس بین المللی بزرگداشت موسی جارالله شرکت کرد. آقای آندره لوکاشف معاون پژوهشی بنیاد ابن سینا در این کنفرانس به بیان فعالیتهای ده ساله بنیاد پرداخت و ضمن معرفی برخی از این منشورات و آثار جدید بنیاد، اهداف بنیاد در رابطه با ارائه محتواهای ارزشمند  و حفظ میراث علمی – اسلامی را  تشریح کرد.ایشان حمایت بنیاد از طرحهای علمی  پژوهشی را برشمرده و آمادگی بنیاد برای همکاری با مراکز علمی و دانشگاهها را اعلام کردند.

کنفرانس علمی پژوهشی بررسی افکار و آثار موسی جارالله  در تاریخ بیست و پنجم فوریه (ششم اسفند 1397)در دانشگاه اسلامی مسکو برگزار گردید.در این کنفرانس شرکت کنندگانی از مسکو،کازان  و آمستردام به بررسی آثار و عقاید موسی جارالله و وضعیت میراث فرهنگی جهان اسلام  پرداختند.

شرکت کنندگان در این کنفرانس همچنین در مورد موضوعاتی نظیر چگونگی ایجاد ارتباط بین میراث  فرهنگی موجود در مناطق مختلف اسلامی و نقش اساتید در زمینه توسعه اسلام در روسیه بحث و گفتگو کردند.

این کنفرانس هر ساله با حمایت دانشگاه اسلامی مسکو برگزار می گردد و امسال شخصیتهایی نظیر آیدار خیر الدین اف، استاد انستیتو فلسفه آکادمی علوم تاتارستان ،ایگور آلکسیف معاون پژوهش بنیاد مرجانی ،دانیس گارایف از دانشگاه  آمستردام ویلیام اشمیت مشاور در امور دینی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه در آن حضور داشتند.

آخرین ویرایش در 1397 اسفند 27