بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

معرفی پروژه های بنیاد ابن سینا در سمینار بین المللی سن پتر بورگ

1398 مرداد 22

در تاریخ بیست و هفتم ژوئن ۲۰۱۹ (ششم تیر ۱۳۹۸) سمینار بین المللی تحت عنوان "مطالعات اسلامی در دانشگاههای روسیه؛ موقعیتها و چشم اندازها " در محل انستیتو نسخ خطی آکادمی علوم روسیه برگزار گردید.

آقای آندره لوکاشوف معاون پژوهشی بنیاد ابن سینا به نمایندگی از بنیاد در این سمینار حضور یافته و به معرفی پروژهای بنیاد پرداختند.

موضوعاتی نظیر همکاری با مراکز مختلف علمی دانشگاهی،کتابخانه الکترونیک،آموزش و دائره المعارف اسلام،از جمله پروژه هایی بودند که آقای آندره لوکاشوف به معرفی آنها برای حضار پرداخته و توضیحاتی را ارائه نمودند.

گفتنی است بنیاد ابن سینا به دعوت انستیتو نسخ خطی آکادمی علوم روسیه در این سمینار حضور یافته و همچنین اساتید و محققانی از کشورهای روسیه،ترکیه ،عربستان و ازبکستان در این سمینار حضور داشتند و به معرفی فعالیتهای خود پرداختند.

در این سمینار همچنین پروفسور پروزروف اسلام شناس برجسته روس و معاون علمی انستیتو نسخ خطی آکادمی علوم روسیه و خانم دکتر پاپووا رئیس انستیتو نسخ خطی سن پتر بورگ، فعالیتهای بنیاد ابن سینا را در زمینه مطالعات اسلامی بسیار گسترده ، مفید و سودمند  قلمداد نموده و از حمایتهای بنیاد در این زمینه قدردانی کردند.

آخرین ویرایش در 1398 مرداد 22

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015