بنیاد ابن سینا 

برگزاری وبینار "جریان شناسی و تبیین اندیشه های عرفانی آیت الله مصباح"

1399 آبان 15

 

بنیاد ابن سینا در آستانه چهلمین روز درگذشت فقیه و فیلسوف برجسته ایت الله مصباح یزدی و بیناری تحت عنوان جریان شناسی و تبیین اندیشه های عرفانی آیت الله مصباح برگزار نمود.در این نشست مجازی که دانش جویان و اساتید دانشگاههای روسیه و ایران حضور داشتند؛ دکتر فنایی اشکوری از شاگردان استاد مصباح و عضو هیات علمی موسسه امام خمینی به بیان دیدگاههای آیت الله مصباح یزدی پرداختند. ایشان ضمن معرفی کتاب "در پرتو نور" تالیف استاد مصباح ،چیستی عرفان اسلامی ،مراتب دینداری از نظر اسلام، راههای رسیدن به کمال ،راه رسیدن به معرفت شهودی خداوند ،خطوط کلی در سیرو سلوک عرفانی و مراحل توحید را برشمردند . ایشان همچنین به بحث اعتدال و میانه روی در عرفان اسلامی و حضور عارف در اجتماع اشاره نموده و تفاوت  عرفان راستین از منظر اهل بیت و فرق صوفیه را تبیین نمودند.

در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید و  شرکت کنندگان سوالات خود را مطرح نموده و استاد فنایی پاسخ دادند.

این نشست با همکاری موسسه امام خمینی( ره)، جامعه المصطفی( ص) نمایندگی تهران و البرز و مرکز اسلامی مسکو برگزار گردید. بنیاد ابن سینا با هدف معرفی متفکران معاصر شیعه قصد دارد جلسه دیگری با عنوان تبیین اندیشه های فلسفی استاد مصباح برگزار نماید.

با شروع قرنطینه و تمایل بیشتر اساتید و دانشجویان روس به استفاده از فضای مجازی،بنیاد ابن سینا سلسله مباحثی را تحت عنوان شنبه های آنلاین ایران و روسیه با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برنامه ریزی و اجرا نمود که تا کنون هشت نشست و سخنرانی علمی در موضوعاتی نظیر آشنایی با عرفان اسلامی،حقوق زن در اسلام ، تاریخ نگاری و دین ،تاریخ شیعیان ،نسخ خطی و ... برگزار شده است و ادامه خواهند داشت.

آخرین ویرایش در 1399 بهمن 21

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015