بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

کنفرانس علمی بین المللی "انقلاب و تحول در اندیشه ها و تاریخ اسلامی"

1396 فروردين 09

کنفرانس علمی بین المللی "انقلاب و تحول در اندیشه ها و تاریخ اسلامی"-در تاریخ 14-13مهرماه 1396 توسط «بنیاد مطالعات اسلامی روسیه» و «انستیوی فلسفه آکادمی علوم فلسفه» برگزار میگردد.

طبق توافقات به عمل آمده، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در این کنفرانس علمی-پژوهشی مشارکت دارد.

محل برگزاری - تالار شورای علمی انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه (مسکو، خیابان گانچارنایا 12، ساختمان 1، طبقه 3، اتاق 313)

 موضوع کنفرانس – بررسی منطق تحولات فرهنگی که زمینه ساز تغییرات انقلابی و ظهور علوم و جنبش های جدید در حوزه های مختلف مانند فقه، فلسفه معتزلیان، اشاعره، اصول عقاید و اشعار میباشد.

این کنفرانس برای  اسلامشناسان، فیلسوفان، مورخان، زبان شناسان، دانشمندان علوم سیاسی و اقتصاددانان در حوزه های اسلامی درنظر گرفته شده است. موضوع کنفرانس، دوره زمانی وسیعی را از زمان ظهور اسلام تا به امروز در برمیگیرد.

نحوه ارائه در کنفرانس: سخنرانی - 20 دقیقه، پرسش و پاسخ - 10 دقیقه

در پایان کنفرانس، مقالات ارائه شده به چاپ خواهد رسید. از کلیه شرکت کنندگان درخواست میشود تا عنوان و چکیده ای از مقالات خود را به زبان فارسی، یا انگلیسی یا روسی در1 صفحه  تا پایان اردیبهشت ماه 1396 جهت بررسی به ایمیل بنیاد مطالعات اسلامی روسیه به آدرس : islamfond@gmail.com، و کل مقاله برای چاپ را - تا قبل از 9مهرماه 1396 (1-2صفحه) ارائه دهند.

اطلاعات تکمیلی و فرمت نوشتاری مقاله، در آینده برای کلیه شرکت کنندگان کنفرانس ارسال خواهد شد.

 لینک کنفرانس:http://iphras.ru/revolutionevolution.htm

 

 

آخرین ویرایش در 1396 ارديبهشت 20