بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

انتشار کتاب ایران در شرایط ژئوپلیتیکی جدید

1397 بهمن 18

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، کتاب "ایران در شرایط ژئوپلیتیکی جدید" با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا مسکو و مشارکت بخش ایرانشناسی انستیتو شرق شناسی آکادمی علوم روسیه توسط انتشارات صدرا چاپ و منتشر گردید.

کتاب فوق در بردارنده مجموعه مقالاتی از نویسندگان روس و ایرانی با موضوعاتی پیرامون ایران، انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن  و بررسی مدل حکومت اسلامی با تکیه بر مسائل اجتماعی سیاسی و اقتصادی می باشد.

مجموعا پانزده مقاله در این کتاب منتشر گردیده که از این تعداد نه مقاله مربوط به پژوهشگران روس و شش مقاله حاصل تحقیق نویسندگان ایرانی است. از جمله این مقالات می توان به "نقش انقلاب اسلامی در تقویت قدرت هوشمند جمهوری اسلامی" نوشته دکتر خرمشاد و دکتر متقی ، "استراتژی و تاکتیک سیاست خارجی ایران" نوشته دکتر مهدی سنایی، "عوامل اساسی در پیشرفت و توسعه ایران معاصر" نوشته خانم  دکتر مامدوارئیس بخش ایران شناسی انستیتو شرق شناسی ،"مفاهیم ناشناخته انقلاب اسلامی ایران" نوشته خانم دکتر استپانیانس رئیس بخش فلسفه شرقی انستیتو فلسفه روسیه ،"انقلاب اسلامی و نقش جدید زنان ایرانی" دکتر دونایوا  استاد و محقق مرکز مطالعات خاورمیانه انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه اشاره کرد.

کتاب مذکور از سری" دنیای اسلام و پیش از اسلام :سیاست و تاریخ " بوده که تا کنون آثاری نظیر"تونس؛ مسیر قرن 21 " "فضاها و اندیشه‌ها: یادمان صفحات تاریخ شرق عربی" " تاریخ حکومت بنی لحم"  "لیبی، کشور 140 قبیله کجا می‌رود؟" "  " ترجمه روسی کتاب «بیت‌الحکمه و نقش آن در تحول علوم و پیشرفت تمدن اسلامی"  از این سری چاپ و منتشر گردیده و در آینده نیز آثار دیگری از این سری چاپ و منتشر خواهد شد.