چاپ کردن این صفحه

چاپ و انتشار" قرآن پژوهی"

1398 اسفند 15

 

بنیاد ابن سینا با هدف توسعه قرآن پژوهی در روسیه و ارائه نمونه ای دیگر از تحقیقات پژوهشگران ایرانی مجموعه مقالات  "قرآن پژوهی" را از دائره المعارف های ایران منتخب و به روسی ترجمه و منتشر نمود .این اثر با  همکاری مرکز مطالعات موزه مردم شناسی سنت پتر بورگ و توسط انتشارات صدرا  منتشر گردید.

انتخاب و گردآوری مجموعه مقالات توسط آقای فتح الله ذوقی همکار پژوهشی بنیاد و ترجمه این مقالات از سوی دکتر بوریس نوریک، پژوهشگر ارشد انستیتو شرقشناسی مسکو،انجام پذیرفته و بازبینی و ویراستاری علمی آن توسط دکتر ایلشاد نصیراف (اسلام شناس وپژوهشگر ارشد انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه) و دکتر یفیم رزوان (قرآن پژوه و معاون پژوهشی  موزه انسان‌شناسی و قومشناسی کنست کامرا وابسته به آکادمی علوم روسیه ـدر سنت پترزبورگ) صورت گرفته است.

مقالات منتخب و نویسندگان آن عبارتند از :

- "تنزیل" : هادی رهنما

- "اعجاز القرآن" : محمد هادی معرفت

- "تحدی" : علی ماموری

- "ترتیل و تجوید" :محمد علی لسانی فشارکی

-"تلاوت ": کریم دولتی

-"تفسیر"  :احمد پاکتچی

-" ترجمه قران" : احمد پاکتچی

-"تاویل در قران کریم" : احمد پاکتچی

- "ترجمه قرآن به فارسی" : آذر تاش آذرنوش

-"ترجمه قران به زبانهای دیگر" : فرامرز حاج منوچهری

"تاویل از منظر عرفان اسلامی": علی اشرف امامی

-"مباحث کلامی و فلسفی قرآن" : حسین هوشنگی

- "تاویل نزد اسماعیلیه" : ناصر گذشته

اثر فوق به بررسی موضوعات مهم در حوزه اسلام شناسی می پردازد و در برنامه بنیاد است که این مجموعه مقالات ادامه پیدا کند.

گفتنی است چاپ و انتشار آثار قرآنی از جمله پروژه های محوری بنیاد ابن سینا محسوب می شود که با توجه به نیاز جامعه دانشگاهی روسیه به مباحث علمی قرآن و با هدف تبیین معارف قرآن، صورت می گیرد.تا کنون   بیش از 70 اثر  در موضوعات مختلف قرآنی چاپ و منتشر گردیده است که از آن جمله می توان به  آثاری نظیر "گونه شناسی قصه های قرآن:واقع نما ،نمادین، اسطوره ای"، نوشته ابوالقاسم حسینی ژرفا،"حول القرآن" اثر آیت الله تسخیری ،"علوم قرآنی" اثر محمد هادی معرفت ،"قرآن در اسلام" اثر علامه طباطبایی ،"قرآن شناخت" اثر بهاالدین خرمشاهی ،"قرآن و پیامبر" در اشعار کلاسیک روسیه اثر ناظم الدیراوی اشاره کرد.

آخرین ویرایش در 1398 اسفند 15