بنیاد ابن سینا 

انتشار کتاب مجموعه مقالات «جهان شمولی در اخلاق»

1399 اسفند 26

«مجموعه مقالات جهان‌شمولی در اخلاق» توسط انتشارات «صدرا»؛ با مشارکت انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه و حمایت بنیاد ابن سینا به چاپ رسید. گردآوری مقالات به همت پروفسور روبن آپرسیان؛ دکترای فلسفه و رییس بخش اخلاق انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه صورت پذیرفته و ویرایش آن به سرپرستی دکتر آندری پراکفیف؛ استاد انستیتو فلسفه و دکتر الگا آرتمیوا؛ پژوهشگر ارشد این انستیتو به انجام رسیده است. این اثر به بررسی ماهیت پدیده جهان شمولی، اشکال تجلی و روشهای بیان آن می‌پردازد و مفاهیم کلاسیک و مدرن جهان شمولی اخلاق را تجزیه و تحلیل می کند. مقالات کتاب حاضر در چهار بخش طبقه بندی و منتشر شده اند: - اندیشه جهان شمولی اخلاق در تاریخ فلسفه - مباحثی پیرامون جهان شمولی اخلاق در قرن بیستم - پدیده جهان شمولی اخلاق - جهان شمولی و خاص گرایی در عملکرد اجتماعی و اخلاقی خاطر نشان می‌گردد بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا در حوزه اخلاق تاکنون آثار متعددی را به چاپ رسانده است که از میان آنها می توان به انتشار ترجمه روسی دو جلد از کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن؛ اثر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اشاره کرد این دو جلد با همکاری انستیتو شرق شناسی مسکو منتشر گردید

آخرین ویرایش در 1399 اسفند 27

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015