بنیاد ابن سینا 

با حمایت بنیاد ابن سینا آلبوم گنجینه اسرار نسخ خطی فارسی دانشگاه سنپتربورگ منتشر شد

1400 شهریور 17

کتاب گنجینه اسرار ،شامل  نسخ خطی فارسی از مجموعه دانشگاه دولتی سن پتربورگ با حمایت بنیاد ابن‌سینا منتشر گردید. این اثر در بر دارنده مجموعه‌ای ارزشمند و فاخر از آثار مکتوب قرن سیزدهم تا بیستم میلادی است. ویراستاری علمی این اثر توسط خانم الگا یاستربوا انجام شده است. اثر فوق در بر دارنده مقالاتی از خانم میلانا آزارکینا، آقای میخائیل پلوین و الگا یاستربوا است. ترجمه فارسی این اثر توسط خانم یکاترینا پیسچورنیکوا انجام شده است و  ویراستاری ترجمه فارسی را آقایان حسین متقی، محسن حق‌بین و میخائیل پلوین برعهده داشته اند. بخش اصلی اثر یک فهرست تصویری از 35 نسخه خطی منتخب از مجموعه دانشگاه سن پتربورگ است. مقالات این اثر به تاریخ شکل گیری مجموعه نسخ خطی دانشگاه سن پتربورگ و تاریخ و گسترش زبان، ادبیات و خط فارسی و بررسی ویژگی های توسعه انواع گوناگون و ابعاد فرهنگ نسخ خطی اسلامی در ایران می‌پردازد. بنیاد ابن‌سینا با هدف معرفی گنجینه‌های نفیس و منحصر به فرد نسخه‌های خطی به پژوهشگران و علاقمندان از این اثر حمایت نموده است.

بنیاد ابن سینا با توجه به وجود میراث خطی غنی اسلامی ایرانی  در روسیه و با هدف توسعه پژوهش در این حوزه از پروژه های میراث مکتوب اسلامی حمایت کرده و در آینده در نظر دارد تا مستندی با موضوع نسخ خطی اسلامی تولید نماید.

 

آخرین ویرایش در 1400 شهریور 19

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015