بنیاد ابن سینا 

انتشارات

مشخصات نشر نام روسی اثر: Макамат в истории исламской цивилизации: взаимосвязи и взаимодействия ویراستار علمی : ژومایف ، بولاتووا تاریخ نشر : 2021 ناشر: صدرا مسکو موسسه همکار: انستیتو تاریخ هنر وزارت فرهنگ روسیه شمارگان: 150 تعداد صفحات : 128 اثر مورد نظر برگرفته از یازدهمین گردهمایی بین المللی گروه پژوهشگران در حوزه موسیقی سنتی است که در آن به انتشار بخشی از مطالب گردهمایی بصورت چکیده پرداخته. مطالب شامل گزارش هایی از پژوهشگران صاحب نظر از ایران، روسیه، ازبکستان ، ترکیه ، آذربایجان و سایر کشورها است که به زبان روسی و انگلیسی نوشته شده است. ژومایف و بولاتووا…
مشخصات نشر نام روسی اثر: Хафиз. Сто газелей مترجم از زبان فارسی : ورا سرگیوونا ژارکووا ، ایرینا والریوناآبرامنکو تاریخ نشر : 2022 ناشر: صدرا مسکو موسسه همکار: مرکز فرهنگی خیام شمارگان: 500 تعداد صفحات : 192 صد غزل اول از دیوان حافظ شیرازی شاعر بزرگ ایرانی « قرن چهاردهم» با حمایت بنیاد ابن سینا و همکاری مرکز فرهنگی خیام منتشر شد. ترجمه این اثر ارزشمند از زبان فارسی به زبان روسی توسط ژارکوف و آبرامنکو به زبان شعر و بدون حذف و بصورت کامل انجام شده است. لازم به ذکر است که در گذشته بخشی از غزل های حافظ…
مشخصات نشر نام روسی اثر: Революция и эволюция в исламской мысли и истории نویسندگان : جمعی از نویسندگان روس و ایرانی ویراستار علمی : دکتر یولیا فئودروا" و پروفسور "کرابایف و دکتر" چرنیایف تاریخ نشر : ۲۰۲۰ ناشر: صدرا مسکو موسسه همکار: انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه شمارگان: ۳۰۰ تعداد صفحات : ۴۱۶ مقالات این اثر که همگی در کنفرانسی با همین عنوان ارایه شده، به بررسی مدلها و روشهای عملی و تئوری فرهنگ اسلامی به عنوان اصلی ترین عامل در انقلاب اسلامی می‌پردازند . این کتاب به عنوان دوازدهمین اثر پژوهشی سری اندیشه فلسفی جهان اسلام و با همکاری…
مشخصات نشر نام روسی اثر: «Рассыпанное» и «собранное»: когнитивные приемы арабо-мусульманской культуры نویسنده : جمعی از نویسندگان ویراستار علمی : آندری اسمیرنوف تاریخ نشر : ۲۰۱۷ ناشر: صدرا - مسکو موسسه همکار: انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه شمارگان: ۵۰۰ تعداد صفحات : ۷۳۶ این کتاب، جلد دهم از سری "اندیشه­‌های فلسفی جهان اسلام" و حاصل همکاری بنیاد با انستیتوی فلسفه آکادمی می‌باشد و به بررسی موضوعات فرهنگ عربی-اسلامی، وحدت و کثرت، کل و جزء، ماهیت مکانیزم­ها و رویه‌هایی که بر اساس این دسته‌بندی‌ها ساخته شده‌اند، پرداخته و گفتمان نظری روشنفکران مسلمان را سازماندهی نموده است. این جلد، ادامه‌ای بر کتاب…
مشخصات نشر نام روسی اثر: IIIТом Воспитание и обучение с точки зрения мусульманских мыслителей نویسندگان: جمعی از نویسندگان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مترجم : از فارسی اسماعیل گیبادولین ویراستار علمی : نور الله خادجاییوا تاریخ نشر : 2021 ناشر: صدرا - مسکو شمارگان: ۵۰۰ تعداد صفحات : 408 اثر مورد نظر جلد سوم از مجموعه پنج جلدی آرای تربیتی دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت است . در این اثر به موضوع مسائل تربیتی دانشمندان قرون وسطی محمد غزالی پرداخته شده . اندیشه های محمد غزالی کمک بزرگی به تمدن اسلامی کرده است. کتاب شامل 9 فصل است: فصل اول…
مشخصات نشر نام روسی اثر: ТомIIВоспитание и обучение с точки зрения мусульманских мыслителей نویسندگان: جمعی از نویسندگان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مترجم : از فارسی جاوید میرزایف ویراستار علمی : نور الله خادجاییوا تاریخ نشر : 2018 ناشر: صدرا - مسکو شمارگان: ۵۰۰ تعداد صفحات : 376 اثر مورد نظر جلد دوم از مجموعه پنج جلدی آرای تربیتی دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت است . کتاب مورد نظر به مساله تربیت و آموزش از نگاه و اندیشه دانشمندانی همچون : ابو عثمان معروف به الجاحظ، ابن سحنون، فارابی، کبیسی و ابن سینا پرداخته است. نگاه و اندیشه دانشمندان نامبرده…
مشخصات نشر نام روسی : Богословие и общество II–III столетия по хиджре. Том I. История религиозной мысли в раннем исламе نویسنده : یوزف فان اس ویراستار علمی : ایلشاد رشیدوویچ نصیروف تاریخ نشر : 2021 ناشر : صدرا – مسکو موسسه همکار : انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه شمارگان : 500 تعداد صفحات : 632 یوزف فان اس استاد دانشگاه توبینگن آلمان (2021- 1934 )، اسلام شناس مشهور و معاصر آلمانی که در اثر خود به مبحث " کلام و جامعه در قرون دوم و سوم هجری" پرداخته است. این اثر توسط دکتر پطرکازاکو استاد دانشگاه آلمان ، از زبان…
مشخصات نشر نام روسی اثر : Ибн Халдун в османской историографии نویسنده : ایلشاد رشیدوویچ نصیروف ناظر علمی : آکادمیک آندره اسمیرنف تاریخ نشر : 2022 ناشر : صدرا – مسکو موسسه همکار : انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه شمارگان : 500 تعداد صفحات : 248 ایلشاد رشیدوویچ نصیروف ، فوق دکترای فلسفه و عرفان اسلامی ، نویسنده و پژوهشگر مسلمانان روس می باشد که تا به حال کتاب مقالات و پژوهش های بسیاری در این حوزه به رشته تحریر درآورده است. کتاب مورد نظر در چهار فصل به رشته تحریر درآورده شده که در آن به بررسی سنت تاریخ…

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015