بنیاد ابن سینا 

وحی نبوت

استاد مرتضی مطهری

1394 آذر 23

مشخصات نشر

نام روسی اثر: Божественное откровение и пророческая миссия

نویسنده : مرتضی مطهری

مترجم : از فارسی محمد سلام مخشولوف 

تاریخ نشر : ۲۰۰۹

ناشر ایستوک – مسکو 

شمارگان: ۱۵۰۰

تعداد صفحات : ۱۳۶

این اثر  یکی از آثار مجموعه‌‌ شش جلدی مقدمه‌‌ای بر جهان بینی اسلامی ،  آخرین اثر نگارشی متفکر شهید استاد مطهری می‌‌باشد. بحث «هدایت عامّه» حسن مطلع این کتاب را تشکیل می‌دهد. اختصاصات پیامبران (اعجاز، عصمت، خلوص نیت...)، نقش تاریخی پیامبران و هدف نبوتها و بعثتها از دیگر مباحث روشنگر این کتاب است. در بخش دیگری از این کتاب، قرآن به عنوان معجزه ختمیه و جنبه‌های اعجاز آن مورد دقت و بررسی قرار گرفته است. مشخصات شناخت‌شناسی، جهان‌بینی و ایدئولوژی اسلامی و نیز سیره پیامبر اسلام و صفات ممتاز آن حضرت در ابعاد گوناگون حیات فردی و اجتماعی، پایان‌بخش این کتاب است.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015