بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

آشنايی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران

1398 مرداد 16

کتاب آشنايی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران,نوشته دکتر امیر صادقی نشاط ،به نحوی جامع ضمن آنکه به حقوق و تکاليف متقابل ملّت و حکومت پرداخته است, ساختار حقوق اساسی را با معماری ويژه و هماهنگ با فقه اسلامی خصوصاً شيعی بنا کرده و مطالبی را برای اولين بار در حقوق اساسی مطرح ساخته است که مشخصاً در بحث حاکميت، اقتصاد و نظارت قابل توجه است.

مطالعه اين کتاب موجب آشنايی مختصر و در عين حال عميق خواننده خواهد شد. اين کتاب تاکنون به زبانهای انگليسی, عربی و ترکی استانبولی ترجمه شده و ترجمه روسی این اثر توسط اسماعیل گیبادولین انجام شده و با حمایت بنیاد ابن سینا و رایزنی فرهنگی جهموری اسلامی ایران در مسکو ،با 192 صفحه در سال 2019 از سری "جهان اسلام و پیش از اسلام: تاریخ و سیاست " توسط انتشارات صدرای مسکو چاپ و منتشر گردیده است.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015