بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

الجزائر بر سر سه راهی

1398 مرداد 31

این کتاب از سری دنیای اسلام و پیش از اسلام؛ تاریخ و سیاست می باشد .اثر مذکور با حمایت بنیاد ابن سینا و همکاری انستیتو آسیا - آفریقایی دانشگاه دولتی مسکو( لامانوسوف)،  توسط انتشارات صدرا سال 2019 در 224 صفحه چاپ و منتشر شده است.

"الجزایر بر سر سه راهی"، به مختصری از تاریخ الجزائر باستان و قرون وسطایی و همچنین اشغال آن توسط عثمانی و سپس فرانسه می پردازد. اینکه چگونه الجزائر به کشوری مستقل تبدیل شد ، جنگهای داخلی ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ و تاثیرات بهار عربی ، بخش دیگری است که این کتاب آن را به خوبی روایت می کند .

اثر فوق تالیف مشترک "پروفسور ماریا فئودرونا ویداسوا" و  ولادیمیر آرلوف از پژوهشگران ارشد علوم سیاسی انستیتو آسیا - آفریقایی دانشگاه دولتی مسکو و انستیتو شرق شناسی آکادمی علوم روسیه و  می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015