بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

تصوف ، گسترش ادبیات عرفانی در آثار النفری

1398 دی 20

محمد ابن عبدالجبار نفری یکی از متفکران و اندیشمندان مسلمان در قرن دهم میلادی است که آثاری به نظم و نثر در زمینه عرفان و تصوف اسلامی نگاشته است .از مهمترین این آثار می توان به المواقف و المخاطبات اشاره کرد .

آثار این متفکر و اندیشمند مسلمان تا کنون به زبانهای مختلف ترجمه شده است و این  اولین بار است که آثار وی به زبان روسی ترجمه  منتشر می شود.این اثر ترجمه و شرحی است بر کتاب المخاطبات نفری.

خانم دکتر پسخو استاد دانشگاه رودن مترجم و نویسنده این اثر، تحلیلی جامع در زمینه مفاهیم و اندیشه ها و آرا نفری  ارائه داده و تاثیر افکار نفری بر گسترش ادبیات عرفانی را بررسی نموده است.

 

اثر فوق از سری "اسلام کلاسیک و مدرن" با حمایت بنیاد ابن سینا و مشارکت دانشگاه دوستی ملل مسکو توسط انتشارات صدرا در ۲۰۸ سال 2020 صفحه چاپ و منتشر گردیده است.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015