بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

قرآن پژوهی

1398 اسفند 16

مجموعه مقالات " قران پژوهی" با  همکاری مرکز مطالعات موزه مردم شناسی سنت پتر بورگ و توسط انتشارات صدرا  منتشر گردید.ترجمه این مقالات از سوی دکتر بوریس نوریک، پژوهشگر ارشد انستیتو شرقشناسی مسکو،انجام پذیرفته و بازبینی و ویراستاری علمی آن توسط دکتر ایلشاد نصیراف (اسلام شناس وپژوهشگر ارشد انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه) و دکتر یفیم رزوان (قرآن پژوه و معاون پژوهشی  موزه انسان‌شناسی و قومشناسی کنست کامرا وابسته به آکادمی علوم روسیه ـدر سنت پترزبورگ) صورت گرفته است.این اثر در 416 صفحه سال 2020 منتشر گردیده است.

 

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015