بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

"سیاست نامه/سیر الملوک"

1399 فروردين 07

"سیاست نامه/سیر الملوک" با حمایت بنیاد ابن سینا و با همکاری انستیتو نسخ خطی آکادمی علوم روسیه در سری" آثار فارسی دوره سلجوقی (اصل و جعل)"توسط انتشارات صدرا ،سال 2020 در 664 صفحه چاپ و منتشر گردیده است.

تالیف و تحقیق این اثر توسط"دکتر آلکسی خسمتولین" از شرق شناسان برجسته روس صورت گرفته است.سیاست نامه/سیر الملوک در خصوص آیین فرمانروایی و کشور داری و اخلاق پادشاهان نگاشته شده است.این اثر گرانسنگ در قرن پنجم هجری به رشته تحریر در آمده و از شاهکارهای زبان فارسی محسوب می شود.

بنیاد ابن سینا با هدف معرفی میراث فرهنگی اسلام و ایران و متفکران مسلمان به مخاطبین روس به ویژه اساتید و دانشجویان شرق شناس و اسلام شناس؛در گذشته از این سری "کتاب بیانات و رسالات امام غزالی" را منتشر نموده و در آینده آثاری از این دست را منتشر خواهد نمود.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015