بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

مجموعه مقالات کنفرانس انقلاب و تحول در اندیشه و تاریخ اسلامی"

1399 تیر 03

بنیاد ابن سینا با مشارکت انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه، مجموعه مقالات "کنفرانس انقلاب و تحول در اندیشه و تاریخ اسلام" را منتشر نمود. این مجموعه  شامل ۱۷ مقاله از اساتید ایرانی و روس می باشد که در کنفرانسی تحت همین عنوان  سال ۲۰۱۷  از سوی بنیاد ابن سینا و با مشارکت انستیتو فلسفه روسیه برگزار گردید.

نظارت علمی این اثر  را خانم "دکتر یولیا فئودروا" و آقایان پروفسور "کرابایف "معاون دانشگاه دوستی ملل روسیه و دکتر" چرنیایف" بر عهده داشته اند .

.اثر فوق سال2020 در 416 صفحه توسط انتشارات صدرای مسکو منتشر گردیده است

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015