بنیاد ابن سینا 

شماره ششم سالنامه اشراق

1399 مهر 15

مشخصات نشر

اشراقسالنامه فلسفه اسلامی : شماره ششم ۲۰۱۵ میلادی

پدیدآورندگانبنیاد مطالعات اسلامی ابن‌سینا  روسیه با همکاری انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ نشر :۱۳۹۴

ناشرانتشارات صدرا ـ مسکو، واستوچنایا لیتراتورا

 

شماره ششم سالنامه اشراق، با موضوع صدرالمتألهین شیرازی، حکمت متعالیه و مکتب صدرایی شامل ۲۳ مقاله به زبانهای روسی، انگلیسی و فرانسوی است که به طیف گسترده‌ای از مسائل اندیشه فلسفۀ اسلامی اختصاص یافته و در ۴ بخش و توسط متخصصان ایرانی، روسی و برخی کشورهای دیگر نگارش یافته است.

مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد:

سرمقاله :

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

سردبیر نشریه دکتر یانیس اشوتس ، دانشگاه لتونی

به دو زبان روسی و انگلیسی

 

بخش اول حکمت متعالیه ملاصدرا

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

نام نویسنده

دانشگاه

کشور

عنوان مقاله

زبان

سید جلال الدین آشتیانی

مشهد

ایران

اصالت وجود و نسبیت ماهیت در تعالیم ملاصدرا

ترجمه روسی

جوادی آملی

سمینار دین شناسی

قم

مقدمه ای بر رحیق مختوم

ترجمه روسی

سجاد ح ریزوی

اگستر

انگلیس

ملا شمس گیلانی و رساله اش درباره جهان شناسی (عودالعلم)

 

انگلیسی

لتیمه-پروین پیروانی

آی سی آ اس

انگلیس

توشه یک مسافر در مسیر معنوی وجود (زاد المسافر)

انگلیسی

حمیدرضا آیت اللهی

علامه طباطبایی

ایران

مقایسه ای بین وجود در اگزیستانسیالیسم و ​​اصالت وجود صدرایی

انگلیسی

مهدی دهباشی

اصفهان

ایران

مکتب فلسفی اصفهان و بنیانگذاران آن

ترجمه روسی

محمد کمال

ملبورن

استرالیا

دکترین دگرگونی صدرا

انگلیسی

مهدی عبداللهی

موسسه حکمت و فلسفه

ایران

منطق فلسفی وحدت وجود از نظر ملاصدرا

 

ترحمه روسی

سید خلیل طوسی

آی سی آ اس

انگلیس

عینیت اخلاقی در جکمت متعالیه

انگلیسی

سمیه پالیدار

اگستر

انگلیس

ملاصدرا در ذهن:رویکرد وحدت گرایانه درمورد وجود ذهنی

انگلیسی

یانیس اشوتس

لتونی

لتونی

آموزه های ملاصدرا در مورد معاد جسمانی

انگلیسی

یانیس اشوتس

لتونی

لتونی

ترجمه علمی بخشی از الحکمه العرشیه

ترجمه روسی

غلامحسین خدری

موسسه علوم انسانی

ایران

مروری کوتاه برزندگی و اندیشه عبد الرزاق لاهیجی

انگلیسی

غلامحسین خدری

موسسه علوم انسانی

ایران

راجب علی تبریزی و شاگردانش

انگلیسی

 

 

بخش دوم: فلسفه اخلاق و فلسفه دین

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

نام نویسنده

دانشگاه

کشور

عنوان مقاله

زبان

آندری اسمیرنوف

انستیتو فلسفه

روسیه

مراقبت از زندگی در اندیشه اسلامی عصرمیانه: رویکردی منطقی و تحلیلی

روسی

ارنست ولف-گازو

دانشگاه امریکایی کاریو

مصر

ماکس وبر و اهمیت تاریخی جهانی توحید

انگلیسی

علی پایا و عبدالکریم سروش

ونست مینستر

انگلیس

عقل گرای مردد

انگلیسی

 

 

 

 

بخش سوم :فلسفه تطبیقی 

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

نام نویسنده

دانشگاه

کشور

عنوان مقاله

زبان

بیژن عبدالکریمی

موسسه فرهنگ وعلوم انسانی

ایران

اهمیت و ضرورت فلسفه تطبیقی

انگلیسی

جاد حاتم

سنت جوزپ

لبنان

ضرورت کفر: ابن عربی و اسچلینگ

فرانسوی

 

 

 

 

بخش چهارم

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

نام نویسنده

دانشگاه

کشور

عنوان مقاله

زبان

یانیس اشوتس

لتونی

لتونی

ترجمه علمی بخشی از مفتاح الغیب صدرالیدن غونوی

ترجمه روسی

کمیل ییلماز

مرمره

ترکیه

 ابن عربی در «شرح چهل حدیث» غونوی

روسی

آندری لوکاشف

انستیتو فلسفه

روسیه

حقیقت – دروغ ، رد اساسی دیدگاه های فلسفی محمود شبستری

روسی

فابریزیو اسپزیالی

گریگوریان

ایتالیا

.پزشک رویایی: پرستش مقدسین و شفای رویایی در میان مسلمانان دکن

فرانسوی

 

 

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015