بنیاد ابن سینا 

هفتمین شماره سالنامه علمی تخصصی اشراق

1399 مهر 16

مشخصات نشر

اشراقسالنامه فلسفه اسلامی : شماره هفتم ۲۰۱۶ میلادی

پدیدآورندگانبنیاد‌ مطالعات اسلامی ابن‌سینا  روسیه با همکاری انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ نشر :۱۳۹۵

ناشرانتشارات صدرا ـ مسکو

 

هفتمین شماره سالنامه علمی تخصصی اشراق شامل ۲۳ مقاله به قلم نویسندگان و اندیشمندانی از کشور جهان مختلف و با موضوع فلسفه ایران در دوره قاجار و پهلوی در خردادماه ۱۳۹۵ منتشر شد.

آقای دکتر یانیس اشوتس  سردبیر نشریه سرمقاله این شماره  را نیز به دو زبان روسی و انگلیسی نوشته و سایر مقالات این شماره در ۵بخش و به دو زبان روسی و انگلیسی نوشته شده که در پایان  کتاب خلاصه مقالات روسی به زبان انگلیسی و خلاصه مقالات انگلیسی  به زبان روسی بیان شده است.

فهرست مقالات چاپ شده در این شماره به شرح زیر است:

 

سرمقاله :

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

سردبیر نشریه دکتر یانیس اشوتس ، دانشگاه لتونی

به دو زبان روسی و انگلیسی

 

بخش اول: فلسفه ایرانی در دوره های قاجار و پهلوی

 

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

نام نویسنده

دانشگاه

کشور

عنوان مقاله

زبان

عبدالحسین خسروپناه

موسسه حکمت و فلسفه

ایران

اسلام و مقتضیات زمان از نظر مرتضی  مطهری

ترجمه روسی

امیر جوان آراسته

مرکزآموزش ادیان و مذاهب قم

ایران

آثار و دیدگاه‌های محمد رضا قمشه‌ای

انگلیسی

ابوالفضل کیاشمشکی

المصطفی

ایران

بررسی انتقادی دیدگاه مدرّس زنوزی درباره معاد جسمانی

انگلیسی

یانیس اشوتس

لتونی

لتونی

ملا علی نوری به عنوان نماينده آموزه‌هاي ملاصدرا

انگلیسی

حسن عباسي حسين‌آبادي

پیام نور 

ایران

آیا حاج ملا هادی سبزواری نوصدرائی بود

انگلیسی

حسن رضازاده

کاشان

ایران

زندگی، آثار و دیدگاه میرزا ابوالحسن جلوه

ترجمه روسی

یانیس اشوتس

لتونی

لتونی

ترجمه علمی برگزیده بدایة الحکمة  علامه طباطبایی

ترجمه روسی

بخش دوم: فلسفه اخلاق و فلسفه دین

 

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

نام نویسنده

دانشگاه

کشور

عنوان مقاله

زبان

گرهارد بورینگ

یاله

امریکا

مشاهدات اولیه اخلاق اسلامی در زمینه چینی

انگلیسی

محمد لگنهاوسن

موسسه  آموزشی امام خمینی

ایران

توسعه فلسفه دین در ایران و در غرب

انگلیسی

قاسم کاکایی

شیراز

ایران

خدای ابن عربی، خدای اكهارت: خدای فیلسوفان یا خدای ادیان؟

ترجمه روسی

 

بخش سوم: فلسفه زبان و فلسفه فرهنگ

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

نام نویسنده

دانشگاه

کشور

عنوان مقاله

زبان

آندری اسمیرنوف

انستیتو فلسفه

روسیه

«بودن 'to be'» و نحو عربی: کانَ و وُجِدَ

روسی

یوگنی فرالوف

انستیتو فلسفه

روسیه

حسن الحنفی و محمدعابد الجابری: دو رویکرد به فرهنگ عربی ـ اسلامی معاصر

روسی

 

بخش چهارم: فلسفه تاریخ

 

 

 

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

نام نویسنده

دانشگاه

کشور

عنوان مقاله

زبان

ایلشات نصیروف

انستیتو فلسفه

روسیه

در مورد علم تاریخ و طبیعت تاریخ و جامعه ( ترجمه علمی فرازهایی از متن تاریخ نعیما)

ترجمه روسی

 

بخش پنجم: عرفان اسلامی

 

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

نام نویسنده

دانشگاه

کشور

عنوان مقاله

زبان

ایلشات نصیروف

انستیتو فلسفه

روسیه

 ترجمه علمی آداب العبادات شقیق بلخی

ترجمه روسی

جاد حاتم

سنت جوزپ 

لبنان

خودشیفتگی و آفرینش: روزبهان و شبستری

انگلیسی

پل بلانفا

گالاتاسرای

ترکیه

اختلاف نظر در مورد نقش تخیل: ابن العربی و کبرویان

روسی

دنی گریل

پراوانسا 

فرانسه

پیرامون نور از دیدگاه ابن عربی

روسی

جیمز وات موریس

بوستون

امریکا

معنای معاصر تعالیم ابن عربی

روسی

اکرم دمیرلی

استانبول

ترکیه

نقد عقل ابن عربی: معرفت خدا بین تنزیه و تشبیه

روسی

آندری لوکاشف

انستیتو فلسفه

روسیه

مفهوم «ممکن» و «واجب» در آثار محمود شبستری

روسی

جاد حاتم

سنت جوزپ

لبنان

اسکندر [مقدونی] به عنوان نماد قلب در نظر عبدالرزاق کاشانی

انگلیسی

شهرام پازوکی

موسسه حکمت و فلسفه

ایران

تفسیر عرفانی قرآن: سیر از بیرون به درون

ترجمه روسی

یولیا فئودرُوا 

انستیتو 

روسیه

ترجمه علمی فصل اول و دوم منطق الطیر فریدالدین عطار نیشابوری 

ترجمه روسی

 

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015