بنیاد ابن سینا 

سالنامه اشراق شماره نهم

1399 مهر 25

مشخصات نشر

اشراق: سالنامه فلسفه اسلامی : شماره نهم ۲۰۱۹ میلادی

پدیدآورندگان: بنیادمطالعات اسلامی ابن‌سینا  روسیه با همکاری انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ نشر :۱۳۹۹

ناشر: انتشارات صدرا ـ مسکو

شماره نهم سالنامه اشراق، با موضوع ابن سینا و مکتب سینایی شامل ۲۰ مقاله به زبانهای روسی، انگلیسی و فرانسوی است که در ۴ بخش و توسط متخصصان ایرانی، روسی و برخی کشورهای دیگر نگارش یافته است.

در این شماره نیز مانند سایر شماره‌های این نشریه خلاصه مقالات غیر روسی به روسی و خلاصه مقالات روسی، به انگلیسی ذکر شده است.

مقالاتی که به زبان فارسی و به قلم اندیشمندان ایرانی نوشته شده  در این شماره نیز توسط سردبیر نشریه آقای اشوتس به زبان روسی ترجمه شده

مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد:

 

سرمقاله :

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

سردبیر نشریه دکتر یانیس اشوتس ، دانشگاه لتونی

 

به دو زبان روسی و انگلیسی

 

بخش اول: ابن سینا و مکتب سینوی

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

نام نویسنده

دانشگاه

کشور

عنوان مقاله

زبان

احمد احمدی

تهران

ایران

ابن سینا و ابن رشد درباره ذات و هستی: تحلیل انتقادی

انگلیسی

 

فئودر بِنُویچ

لودوینگ مونیخ

آلمان

شورشی علیه ابن سینا؟ سهروردی و ابوالبرکات در "اشکال افلاطونی" ‘Platonic Forms و "اربابان گونه ها" ‘Lords of Species’

انگلیسی

ویلفرید هاجز

آکادمی بریتانیا

انگلیس

استعاره بیولوژیکی برای نتیجه منطقی

انگلیسی

ژول جانسنز

ک یو لیون

بلژیک

استفاده غزالی از متون ابن‌سینا درمقاصدالفلاسفه خود

انگلیسی

لیلا کیانخواه ، رضا اکبریان و محمد سعیدی‌مهر

موسسه حکمت و فلسفه

ایران

تعریف مابعد الطبیعه (متافیزیک) از نظر ابن سینا با توجه به تاثیر پذیری وی از کتاب اعراض مابعد الطبیعه فارابی

ترجمه روسی

اولگا لوسیا لیزینی

وریج آمستردام

هلند

تصور این سینا از روح: برپایه مقالات معرفت شناسی و اصول نظری او در موردمتافیزیک

انگلیسی

توبی مایر

انستیتو اسلام شناسی

انگلیس

نقد و تحلیل محتوای مابعد الطبیعه اشارات

انگلیسی

مصطفی محقق داماد و سمیه قاسمی نارکی

شهیدبهشتی

ایران

معنی نبوت از نظر ابن سینا

ترجمه روسی

سجاد ح ریزَوی

اگستر

انگلیس

چهره های در حال تغییر در مکتب سینوی در دوره صفویه و چالش صدرایی

انگلیسی

محمود سیدی ، سید محمد موسوی

علوم اسلامی رضوی

ایران

نثد و بررسی

دیدگاه های ابن سینا در مورد مفاهیم متصل و منفصل

انگلیسی

مریم سبطی

سی ان ار اس

فرانسه

علیت ثانویه و مشیت الهی از منظر ابن سینا

فرانسوی

عبدالحسین خسروپناه ، حسام الدین مؤمنی شهرکی

 

موسسه حکمت و فلسفه

ایران

روش شناسی فلسفی ابن سینا: تجزیه و تحلیل انتقادی

ترجمه روسی

 

بخش دوم:ٰ منطق

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

نام نویسنده

دانشگاه

کشور

عنوان مقاله

زبان

ابوالفضل روحی

دوستی ملل

روسیه

مقدمه‌ای بر منطق

ترجمه روسی

آندری اسمیرنوف

انستیتو فلسفه

روسیه

آیا یک منطق مبتنی بر فرآیند امکان پذیر است

انگلیسی

 

بخش سوم: عرفان اسلامی

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

نام نویسنده

دانشگاه

کشور

عنوان مقاله

زبان

رُزانا پِسخو

دوستی ملل

روسیه

درک مفهوم حجاب یا چگونه تضاد مفهوم «حجاب» در صوفیه پدیدار می شود

روسی

 

یولیا فدُرُوا

انستیتو فلسفه

روسیه

او نه در فهم میگنجد و نه در اشخاص متجسم می شود

نظرات ابن سینا و فرید‌الدین عطار در باره شناخت خدا

روسی

 

بخش چهارم:ٰ اندیشه اسماعیلی

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

نام نویسنده

دانشگاه

کشور

عنوان مقاله

زبان

تاتیانا کُرنیوا

انستیتو فلسفه

روسیه

روح در فلسفه ناصرخسرو

روسی

جاد حاتم

سنت جوزف

لبنان

شر و هستی شناسی از نظر طوسی

فرانسوی

 

بخش پنجم: فلسفه تاریخ

 

معرفی نویسنده

مشخصات مقاله

نام نویسنده

دانشگاه

کشور

عنوان مقاله

زبان

ایلشاد نصیروف

انستیتو فلسفه

روسیه

ترجمه تحلیلی بخشی از کتاب «تالیف الاخبار »مراد رمزی ـ درباره علم تاریخ و گذشته و حال

مردم اوراسیا

ترجمه روسی

 

 

 

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015