بنیاد ابن سینا 

انسان و ایمان / انسان از دیدگاه قرآن

1399 آبان 05

مشخصات نشر

نام روسی اثر: Человек  и вера / Человек с точки зрения Корана

نویسنده : مرتضی مطهری

مترجم:  از فارسی محمدسلام مخشولوف

تاریخ نشر : ۲۰۰۹

ناشر ایستوک، ، مسکو

شمارگان۱۵۰۰

تعداد صفحات : ۱۶۸

 

دو کتاب انسان و ایمان و انسان از دیدگاه قرآن دو اثر از مجموعه ۵ جلدی مقدمه ای بر جهانبینی اسلامی  به قلم استاد مطهری است.

در انسان از دیدگاه قرآن ، استاد مطهری به بررسی آیاتی که درمورد انسان است می‌پردازد.

در کتاب انسان و ایمان نگارنده ابتدا مقایسه‌ای بین انسان و حیوان دارد و برتری انسان نسبت به حیوان را در دو چیز می خواند: علم و ایمان و این دو را مکمل هم می‌داند و نداشتن هر کدام را به نفصی برای انسان بیان می‌کند. در ادامه از ایمان‌های مذهبی می گوید و مزایای آن نسبت به دیگر ایمان‌ها مثل ایمان به پول و قدرت و.. بیان می‌کندو ضرورت داشتن یک ایدئولوژی معین و انواع ایدئولوژی‌ها را ذکر می‌کند و با هم مقایسه می‌کند و مکتب اسلام را به عنوان مکتبی همه جانبه و جامع تشریح می‌کند و در پایان منابع تفکر در اسلام را نام می برد.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015