بنیاد ابن سینا 

شهید مطهری روشنفکری تاثیرگذار

شهید مطهری

1399 آبان 19

مشخصات نشر

نام روسی اثر: Мортаза Мотаххари – интеллектуал действия

نویسنده : شهید مطهری

مترجم: اسماعیل گیبادولین

ویراستار علمی : میثم الجنابی

تاریخ نشر : ۲۰۲۰

ناشر صدرا ـ مسکو 

شمارگان: ۵۰۰

تعداد صفحات : ۳۷۶

 

کتاب مورد نظر، گردآوری از تعدادی از آثار برگزیده شهید مرتضی مطهری است که در کتابی با عنوان «شهید مطهری روشنفکری تاثیرگذار » منتشر شده . ترجمه اثر اسماعیل عبادوللین و ویراستاری علمی را میثم الجنابی برعهده داشته اند. 

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015