بنیاد ابن سینا 

زندگی و آموزه های فلسفی ملاصدرا

1399 آبان 21

مشخصات نشر

نام روسی اثر: Жизнь и философское учение Муллы Садры

نویسنده : سید سلمان صفوی 

مترجم : رزانا پسخو

تاریخ نشر : ۲۰۲۰

ناشر:  

شمارگان: ۵۰۰

تعداد صفحات : ۱۶۰

این اثر تالیید سلمان صفوی (رییی مطالعات ایرانیی نو و وییه ملاصدرا را با زبانی رسا و بیانی گویا تشریح نموده است.

ییید سلمان صفوی در این اثر بدان پرداخته استهدف بنییین فلسفه صدرایی برای دانشجویان رشته های شرق شناسی و اسلام شناسی  می باشد.

 ترجمه این اثر توسط پروفسور پسخو پژوهشگر فلسفه،عرفان و تصوف اسلامی و استاد دانشگاه رودن انجام شده است.پروفسور پسخو تحقیقات گسترده ای در زمینه فلسفه و عرفان اسلامی دارد و به عنوان نمونه مییات عرفانی در آثار النفری"  یت بنیاد ابن سینا  و در سرییچاپ و منتشر گردیده است.

 

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015