بنیاد ابن سینا 

دیالکتیک نمادهای ادیان ابراهیمی

1399 آبان 21

مشخصات نشر

نام روسی اثر: Диалектика авраамического символа

نویسنده : فریس نوفال

تاریخ نشر : ۲۰۲۰

ناشر صدرا ـ مسکو 

شمارگان: ۵۰۰

تعداد صفحات : ۳۲۸

کتابی که به خواننده ارائه شده اولین تلاش در تاریخ فلسفه برای درک جامع پدیده المانهای  "ابراهیمی" است. نویسنده بر اساس مفاهیم حقیقی و اصلی ، سعی در توصیف مبانی اصلی  مذاهب ابراهیمی از جمله یهودیت ، مسیحیت و اسلام دارد. 

در این اثر منتخبی از منابع دینی برای اولین بار به زبان روسی منتشر شده است.

این کتاب یکی از آثار سری  « اسلام : کلاسیک و معاصر » بنیاد می باشد.

 

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015