بنیاد ابن سینا 

نشانه‌های آینده

1399 دی 22

مشخصات نشر

نام روسی اثر: Приметы будущего

پدید آورنده : گروهی از نویسندگان

تاریخ نشر : ۲۰۱۷

ناشر صدرا – مسکو 

شمارگان: ۵۰۰

تعداد صفحات : ۴۴۰

 

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015