بنیاد ابن سینا 

مرتضی مطهری و انقلاب اسلامی در ایران (نقش مرتضی مطهری در ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران)

1399 دی 25

 

مشخصات نشر

نام روسی اثر: Муртаза Мутаххари и Исламская революция в Иране

نویسنده : اسماعیل عبادوللین

ویراستار علمی : بوریس یاگودین

تاریخ نشر : ۲۰۱۵

ناشر صدرا – مسکو 

شمارگان: ۵۰۰

تعداد صفحات : ۴۰۰

 

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015