بنیاد ابن سینا 

فارابی بنیانگذار فلسفه اسلامی

1399 دی 30

مشخصات نشر

نام روسی اثر: Фараби основоположник исламской философии

نویسنده : رضا داوری اردکانی

مترجم : از فارسی الکساندر آبسالنیکوف

ویراستار علمی : یانیس اشوتس

تاریخ نشر : ۲۰۱۴

ناشر صدرا – مسکو 

شمارگان: ۵۰۰

تعداد صفحات : ۱۳۲

نویسنده در این اثر با طرح طیف وسیعی از مباحث مطرح شده در فلسفه فارابی ، مغالطه دیدگاه بسیاری از اندیشمندان اروپایی درباره این فیلسوف مسلمان که صرفاً وی را به عنوان مفسر آثار ارسطو معرفی می کنند را مورد نقد قرار داده است . 

این اثر با همکاری رایزنی فرعنگی ایران در قزاقستان منتشر شده است . 

 

 

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015