بنیاد ابن سینا 

گذشته و حال فلسفه اسلامی"

( منتخب مقالات شرکت کنندگان در سری سمینارهای علمی "بازحوانی اندیشه های ساگادیف" (۲۰۰۹-۲۰۱۸)

1399 دی 30

 

مشخصات نشر

نام روسی اثر: Прошлое и настоящее исламской философии

تدوینگر : نور کرابایوف ، رزانا پسخو 

ویراستار علمی : نور کرابایوف ، رزانا پسخو

تاریخ نشر : ۲۰۲۰

ناشر صدرا – مسکو 

شمارگان: ۵۰۰

تعداد صفحات : ۲۶۳

 

سری سمینارهای علمی "بازحوانی اندیشه های ساگادیف" از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ هر ساله در دانشگاه دوستی ملل روسیه در شهر مسکو و در بزرگداشت اندیشمند روسی آرتور ولادیمیرویچ ساگادیف (۱۹۳۱-۱۹۹۷)  برگزار گردیده و کتاب حاضر شامل منتخبی از مقالات  ارائه شده در این مجموعه سمینارها  می‌باشد. 

این اثر در دو بخش مقالات با عنوان «اندیشه اسلامی بین گذشته و آینده : به عمق قرن‌ها»  و «ترجمه‌ها»تدوین گردید که در بخش اول هفده مقاله با موضوعات مختلفی  همچون تاریخ ، فلسفه و فرهنگ جهان اسلام ذکر شده  و در بخش دوم به ترجمه علمی بخشی از متون فلسفی اسلامی از زبان عربی پرداخت شده است .

 این مجموعه که توسط دو تن از اساتید  دانشگاه دوستی ملل روسیه ـ آقای دکتر نور کرابایوف و خانم دکتر رزانا پسخو ـ تدوین گردیده و ویراستاری علمی شده است ، با همکاری این دانشگاه  و با حمایت بنیاد ابن سینا گردیده و یازدهمین شماره از سری "اسلام: کلاسیک و مدرنیته" می‌باشد.

فهرست مطالب ارائه شده در این کتاب به شرح ذیل است :

 

پیشگفتار 

 

بخش اول (مقالات ) : «اندیشه اسلامی بین گذشته و آینده : به عمق قرن‌ها»  

 

مارییتا استپانیانس ؛ دیدگاه های دینی و فلسفی محمد عبدو 

الکساندر رودریگرز؛ تقابل ملی گرایی و اسلام در شکل گیری ایدئولوژی سیاسی مسلمانان در کشورهای عربی

میثم الجنابی ؛ فلسفه تاریخ در اندیشه سیاسی اجتماعی مدرن عربی 

 ایگور الکسیف ؛ بررسی تاریخی و جامعه شناختی آثار ابن خلدون به عنوان الگویی تحلیلی از تحول اجتماعی جامعه سنتی اسلامی

نور کرابایوف ؛ دکترین سیاسی الجوین 

ناتالیا یفرمووا ؛ تاثیر فلسفه عربی بر فلسفه اروپای غربی  

ام. زیانشینا ؛  در پاسخ پرسشهایی از تاریخ شناسی  ابن رشد در  « تلخیص السیاسه» 

الشاد نصیروف ؛ الغزالی ـ در باره دانش شهودی ماورایی 

 ایرینا ایوانوا ؛ سنت تفسیری در اسلام 

آکسانا لاپیتسکایا ؛ تاثیر کلام متقدم بر شکل گیری اندیشه «العشیر» 

ایرینا ایوانوا؛ تاریخ شناسی پژوهش در آثار الجنید بغدادی 

رزانا پسخو ؛ بررسی مفهوم «دریا» در «کتاب المواقیف » النفاری 

پوتیاگینا؛ طبقه بندی آثار شیخ شهاب الدین سهروردی 

تاتیانا کارنیوا ؛ مشکلات ترجمه متون فلسفی فارسی 

الشاد نصیروف ؛ مشکلات ترجمه عبارت « عین ثابت » ( ابن عربی ) 

آندری اسمیرنوف ؛ سعادت خودباوری  : دو رویکرد متفاوت اسلامی 

الکساندر رودریگرز؛ بقایای مذهب کوچ نشینی در ایدئولوژی وهابی عربستان صعودی 

 

بخش دوم : ترجمه ها 

 

آندریوشین ؛ مقدمه ای بر ترجمه بخش ۶ فصل ۲۴ کتاب مقدمه این خلدون 

ابن خلدون  ؛ المقدمه بخش ۶, فصل ۲۴. در رد فلسفه و فساد کسانی که آن را مطالعه می کنند .

ترجمه از زبان عربی تعلیقات و  توضیحات  : آندروشین 

آکسانا لاپیتسکایا ؛ مفهوم پرهیز ( زهد ) بر اساس رساله قشیری در علم تصوف 

 عبدالکریم القشیری ؛ رساله قشیریه  ( در علم تصوف ) . فصل زهد 

ترجمه از زبان عربی ، تعلیقات و  توضیحات  :آکسانا لاپیتسکایا 

میخائیل پالنکو ؛ قدرت به عنوان یک مبنای تاریخی  تعلیقی بر " کتاب لذت و سرگرمی» ابوحیان التوحیدی 

ابوحیان التوحیدی ؛ کتاب لذت و سرگرمی ( الامتاع و الموأنسه ) 

ترجمه از زبان عربی ، تعلیقات و  توضیحات  :میخائیل پالنکو

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015