بنیاد ابن سینا 

جهان‌شمولی در اخلاق

1400 فروردين 24

مشخصات نشر

نام روسی اثر: Универсальность в морали: коллективная монография

گردآوری: روبن آپرسیان

ویراستاران: آندری پراکفیف، الگا آرتمیوا

تاریخ نشر: 2021

ناشر: صدرا - مسکو 

شمارگان: 300 نسخه

تعداد صفحات: 480

«مجموعه مقالات جهان‌شمولی در اخلاق» توسط انتشارات «صدرا»؛ با مشارکت انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه و حمایت بنیاد ابن سینا به چاپ رسیده است. این اثر به بررسی ماهیت پدیده جهان شمولی، اشکال تجلی و روشهای بیان آن می‌پردازد و مفاهیم کلاسیک و مدرن جهان شمولی اخلاق را تجزیه و تحلیل می کند. 

مقالات کتاب حاضر در چهار بخش طبقه بندی و منتشر شده اند: 

- اندیشه جهان شمولی اخلاق در تاریخ فلسفه 

- مباحثی پیرامون جهان شمولی اخلاق در قرن بیستم 

- پدیده جهان شمولی اخلاق

- جهان شمولی و خاص گرایی در عملکرد اجتماعی و اخلاقی 

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015