بنیاد ابن سینا 

مجموعه مقالات کنفرانس فلسفه منثور و منظوم جلد دوم

جمعی از نویسندگان

1401 فروردين 03

مشخصات نشر

نام روسی اثر: «Рассыпанное» и «собранное»: когнитивные приемы арабо-мусульманской культуры

نویسنده : جمعی از نویسندگان

ویراستار علمی : آندری اسمیرنوف

تاریخ نشر : ۲۰۱۷

ناشر صدرا - مسکو

موسسه همکار: انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه 

شمارگان: ۵۰۰

تعداد صفحات : ۷۳۶

این کتاب، جلد دهم از سری "اندیشه­‌های فلسفی جهان اسلام"  و حاصل همکاری بنیاد با انستیتوی فلسفه آکادمی می‌باشد و به بررسی موضوعات فرهنگ عربی-اسلامی، وحدت و کثرت، کل و جزء، ماهیت مکانیزم­ها و رویه‌هایی که بر اساس این دسته‌بندی‌ها ساخته شده‌اند، پرداخته و گفتمان نظری روشنفکران مسلمان را سازماندهی نموده است.

این جلد، ادامه‌ای بر کتاب قبلی این سری تحت عنوان "مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی منثور و منظوم: سازمان‌دهی راهبردی مفاهیم در فرهنگ اسلامی ، منتشر شده در سال ۲۰۱۵ میباشد.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015