بنیاد ابن سینا 

مجموعه مقالات انقلاب و تحول در اندیشه اسلام

جمعی از نویسندگان روس و ایرانی

1401 فروردين 03

مشخصات نشر

نام روسی اثر: Революция и эволюция в исламской мысли и истории

نویسندگان : جمعی از نویسندگان روس و ایرانی

ویراستار علمی : دکتر یولیا فئودروا" و پروفسور "کرابایف و دکتر" چرنیایف

تاریخ نشر : ۲۰۲۰

ناشر صدرا مسکو 

موسسه همکار: انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه

شمارگان: ۳۰۰

تعداد صفحات : ۴۱۶

مقالات این اثر که همگی در کنفرانسی با همین عنوان ارایه شده، به بررسی مدلها و روشهای عملی و  تئوری فرهنگ اسلامی به عنوان اصلی ترین عامل در انقلاب اسلامی می‌پردازند .

این کتاب به عنوان دوازدهمین اثر پژوهشی سری اندیشه فلسفی جهان اسلام و با همکاری انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه منتشر شده است.

 

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015