بنیاد ابن سینا 

حافظ . صد غزل

ترجمه اشعار؛ ژارکووا ، آبرامنکو

1401 فروردين 12

مشخصات نشر

نام روسی اثر:  Хафиз. Сто газелей

مترجم از زبان فارسی : ورا سرگیوونا ژارکووا ، ایرینا والریوناآبرامنکو

تاریخ نشر : 2022

ناشر صدرا مسکو 

موسسه همکار: مرکز فرهنگی خیام

شمارگان: 500

تعداد صفحات : 192

صد غزل اول از دیوان حافظ شیرازی شاعر بزرگ ایرانی « قرن چهاردهم» با حمایت بنیاد ابن سینا و همکاری مرکز فرهنگی خیام منتشر شد.

ترجمه این اثر ارزشمند از زبان فارسی به زبان روسی توسط ژارکوف و آبرامنکو به زبان شعر و بدون حذف و بصورت کامل انجام شده است. لازم به ذکر است که در گذشته بخشی از غزل های حافظ شیرازی توسط انستیتو شرق شناسی به زبان روسی ترجمه شده است اما نوع ترجمه اشعار به شیوه زبانشناسانه بوده ، بنابراین در ترجمه حاضر علاوه بر توجه ویژه نسبت به ترجمه پیشین ، تلاش شده که اشعار دقیقا با زبان شعر به زبان روسی برگردانده شوند.

یکی از ویژگیهای بارز ترجمه مورد نظر این است که مانند اشعار صوفی و برخلاف اشعار عاشقانه اروپایی ، خداوند و عشق به معبود را به زیبایی توصیف نموده . 

در پایان کتاب شانزده تصویر از آثار هنرمند مشهور و معاصر ایرانی رضا بدرالسماء که مرتبط با غزلیات حافظ هستند، با کیفیت رنگی و بسیار خوب منتشر شده است.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015