بنیاد ابن سینا 

« مقامات در تاریخ تمدن اسلامی ؛ روابط و تعاملات»

چکیده و مطالب یازدهمین گردهمایی بین المللی گروه پژوهشگران « مقام » شورای بین المللی موسیقی سنتی

1401 فروردين 31

 

مشخصات نشر

نام روسی اثر:  Макамат в истории исламской цивилизации: взаимосвязи и взаимодействия

ویراستار  علمی : ژومایف ، بولاتووا

تاریخ نشر : 2021

ناشر صدرا مسکو 

موسسه همکار: انستیتو تاریخ هنر وزارت فرهنگ روسیه

شمارگان: 150

 تعداد صفحات : 128

 

اثر مورد نظر برگرفته از یازدهمین گردهمایی بین المللی گروه پژوهشگران در حوزه موسیقی سنتی است که  در آن به انتشار بخشی از مطالب گردهمایی بصورت چکیده پرداخته. مطالب شامل گزارش هایی از پژوهشگران صاحب نظر از ایران، روسیه، ازبکستان ، ترکیه ، آذربایجان و سایر کشورها است که به زبان روسی و انگلیسی نوشته شده است.

ژومایف و بولاتووا ویراستاری علمی اثر را بر عهده داشته اند. کتاب مورد نظر توسط انتشارات صدرا با حمایت بنیاد ابن سینا و همکاری مشترک انستیتو تاریخ هنر وزارت فرهنگ روسیه منتشر شده است.

در این اثر بیش از سی گزارش نوشته شده است که به تعدادی از آنها در ذیل اشاره می شود:

1-     مقام در چرخه تمدن موسیقی جهانی اثر ایگور ماتسویسکی

2-     مقامات در پژوهش محققان شوروی و روسیه ، مفاهیم و ایده ها اثر الکساندر ژومایف

3-     فلسفه موسیقی و هنر مقام اثر گیولتکین شامیلی

4-     ظهور و رشد گونه های جدید هنر موسیقی در تمدن اسلامی اثر ژایناگول قدیرکوولوا

5-     مقامات در فضای موسیقی قرن 21 اثر راضیه سلطانوف

6-     جلسات شعر و موسیقی « سیران» در شهر شاکی اثر فایک چلبی

7-     مقامات ترکمنی به عنوان نوعی از مقامات محلی اثر زولفیا ژوکولیوا

8-     نت موسیقی قرآن در مقام از تاریخ تا معاصر اثر زیلیا ممودنیووا

9-     مفهوم پدیده مقام در محیط مسلمانان تاتار اثر گوزل سافیولینا

10- هدف اصلی ضرورت مقام در آذربایجان امروزی اثر مارینا بوسیگینا

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015